Taxateur wederom ‘het haasje’

Eerder dit jaar hebben we u al bericht over een tweetal uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam, waarbij de vraag werd behandeld of de makelaar/taxateur al dan niet zorgvuldig had gehandeld bij de waardevaststelling van woningen. Gezien alle rechtspraak, blijkt wel dat dit onderwerp de gemoederen bezig blijft houden.

Vorige maand deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak in een zaak waar een beroepsfout van de taxateur centraal stond.

Het hof kwam tot het oordeel, dat de taxateur bij het verrichten van zijn taxatie niet had voldaan aan de daaraan te stellen eisen, zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend taxateur mag worden verwacht. Kort en goed werd een taxatiewaarde afgeven van ver boven de reële waarde.

Het is natuurlijk logisch, dat indien een taxatie niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, de taxateur aansprakelijk kan worden gesteld door zijn opdrachtgever. In deze zaak werd echter geoordeeld, dat de taxateur bij het verrichten van een taxatie ook rekening dient te houden met mogelijke belangen van derden.

Het hof is van oordeel, dat de taxateur zich dient te realiseren dat anderen dan de koper kennis zouden kunnen nemen van de resultaten van de taxatie zoals neergelegd in het taxatierapport, en dat de kans bestaat dat deze derden op de taxatie zouden vertrouwen en er hun gedrag in verband met het pand (mede) op zouden baseren. Op de taxateur rust in uitgangspunt de plicht om zich bij het verrichten van de taxatie rekenschap te geven van de belangen van deze derden, aldus het gerechtshof.

De taxateur heeft zowel ten aanzien van zijn opdrachtgever als ook ten aanzien van derden belanghebbenden een zorgplicht tot het verrichten van een deugdelijke taxatie. Wordt de zorgplicht geschonden, dan kan de taxateur dus ook worden aangesproken door deze derden en niet alleen door de opdrachtgever.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Thomas Berkhout via t.berkhout@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×