Taken van een executeur in een nalatenschap

Een overlijden is in de eerste plaats een emotionele gebeurtenis waarbij het afscheid nemen centraal staat. Toch moeten er ook zaken geregeld worden. Vaak is er een testament waarin een executeur is benoemd: iemand die (een deel van) de afwikkeling van de nalatenschap mag regelen.

Stel dat jij degene die bent die tot executeur benoemd is. Wat moet je dan doen? En wat moet je doen als jij als erfgenaam het gevoel hebt dat de executeur niets doet of juist fouten maakt?

Wet en testament

Een executeur kan alleen worden benoemd in een testament. Is er geen testament, dan is er ook geen executeur. De taken, rechten en plichten van een executeur staan in de wet genoemd.

Daarnaast bepaalt het testament de reikwijdte van de taken van de executeur. Het is dus altijd van belang om het testament goed door te nemen zodat je kunt vaststellen wat precies de wens van de erflater is geweest. Testamenten kunnen ingewikkeld zijn. Win advies in op het moment dat je het testament niet goed begrijpt.

Taken executeur

De aanwijzing van een executeur heeft tot gevolg dat de (overige) erfgenamen in hun rechten en plichten worden beperkt. Wel moet de executeur de erfgenamen informeren over zijn werkzaamheden.

De taken van een executeur zijn veelzijdig. Zo moet de executeur de nalatenschap beheren en ervoor zorgen dat de schulden van de nalatenschap worden betaald. Om dat te kunnen doen moet de executeur in elk geval zorgen voor een boedelbeschrijving: een overzicht van alle bezittingen en schulden van de erflater. Denk eraan dat bijvoorbeeld ook vorderingen van kinderen op hun langstlevende ouder tot deze schulden behoren.

Een executeur mag eventueel bezittingen verkopen om deze schulden te voldoen. Laat je wel adviseren op welke wijze je dat het beste kunt aanpakken. De executeur moet bovendien de aangifte voor de erfbelasting ondertekenen en is ook aansprakelijk voor de betaling van deze belasting.

In veel gevallen eindigt de taak van de executeur op het moment dat de schulden van de nalatenschap betaald zijn. Soms mag een executeur ook tot verdeling overgaan. Dit moet dan expliciet in het testament opgenomen zijn.

Aansprakelijk

Een executeur moet aan het einde van de executele rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. Klopt er iets niet? Of onderneemt de executeur juist geen enkele actie of geeft hij geen informatie? Dan kunnen de erfgenamen ingrijpen.

Hulp nodig?

Ondervind je als executeur problemen met de afwikkeling van de nalatenschap? Of heb je als erfgenaam het gevoel dat de executeur zijn taken niet of niet goed uitvoert? Imke Gerrits is een ervaren erfrechtadvocaat en kan je adviseren over je mogelijkheden.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Imke Gerrits, advocaat familierecht 

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×