Strenge winter op komst: pas op voor uitglijders

Al een aantal weken worden we gewaarschuwd: er komt een ‘horror’ winter aan. Dat kan veel ongemakken met zich mee brengen, maar het is vooral ook oppassen bij het deelnemen aan het verkeer. Een uitspraak van de Hoge Raad van 11 november jl. laat zien in hoeverre de werkgever zich moet verzekeren voor schade die in het winterse weer kan ontstaan.

In een eerdere winter gleed een postbezorgster tijdens haar werk uit over bevroren sneeuw. Zij brak daarbij haar enkel en had dus schade. Zij wilde dat haar werkgever de schade zou vergoeden. Is haar werkgever aansprakelijk?

Wanneer is werkgever aansprakelijk?
Hoofdregel is dat een werkgever aansprakelijk is voor een arbeidsongeval dat een werknemer in de uitoefening van zijn werk overkomt. Dan moet wel ook vaststaan dat de werkgever de op hem rustende zorgplicht niet is nagekomen. Deze zorgplicht houdt in dat een werkgever (veiligheids)maatregelen moet treffen om schade door een arbeidsongeval te voorkomen. Denk aan het opstellen van veiligheidsvoorschriften, het ter beschikking stellen van veiligheidskleding, deugdelijk materiaal etc. Maar hoort bij deze zorgplicht ook de verplichting om een verzekering af te sluiten?

Uitspraak Hoge Raad
Op grond van goed werkgeverschap is een werkgever, zo oordeelde de Hoge Raad al eerder, verplicht om te zorgen voor een behoorlijke verzekering voor schade die werknemers in de uitoefening van hun werk kunnen oplopen als gevolg van een verkeersongeval. De Hoge Raad heeft echter op 11 november overwogen dat er geen plicht bestaat om je als werkgever voor het risico op een eenzijdig voetgangersongeval te verzekeren. Struikelen of uitglijden is niet een bijzonder risico van het wegverkeer, aldus de Hoge Raad.
Verzekeren hoeft in dit geval dus niet, maar de zorgplicht van de werkgever blijft wel overeind.

Wil je advies of meer informatie over de zorgplicht die je als werkgever hebt, neem je dan contact op met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 0492-780194 of via e-mail e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×