Stikstofwet uit de wachtkamer

Eerder schreven we al over de Stikstofwet. Over de inhoud en gevolgen verwijzen wij naar ons vorige artikel over de Stikstofwet. Gisteren is de Stikstofwet (de volledige naam: Stikstofreductie en natuurverbetering) aangenomen door de Tweede Kamer. Op de stikstofwet waren enkele voorstellen ingediend voor wijziging van de wet. Een aantal van die voorstellen is gisteren aangenomen. De in het oog springende wijzigingen hebben we hieronder opgesomd.

Legalisatie van de vroegere PAS-meldingen en andere vrijgestelde situaties

Eén van de aangenomen wijzigingen voorziet in de verplichting voor de minister om een zelfstandig aanvullend legalisatieprogramma op te stellen. Het bevestigt de ingeslagen weg: vrijgestelde situaties van de vergunningsplicht onder de PAS (al dan niet vroeger meldingsplichtig) worden gelegaliseerd. Alhoewel aan het opstellen van het legalisatieprogramma geen termijn is gebonden, staat de legalisatiedoelstelling straks dus in de wet- en regelgeving. Deze beoogde legalisatie heeft tot gevolg dat er formeel goedkeuring wordt gegeven aan projecten met geringe stikstofdepositie.

Deze goedkeuring brengt natuurlijk gevolgen met zich mee voor de stikstofdepositie. Ook geringe projecten zorgen immers voor stikstofdepositie. Om de gevolgen weg te nemen zullen dus weer extra stikstofmaatregelen moeten worden genomen. De aangenomen voorgestelde wijziging voorziet ook in de zekerheid dat er maatregelen worden genomen om die gevolgen weg te nemen.
De minister moet zo spoedig mogelijk een programma van maatregelen vaststellen om de gevolgen weg te nemen. Binnen drie jaar na vaststelling van programma van maatregelen moeten de maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Gebiedsplan

Een andere aangenomen voorgestelde wijziging is de verplichting voor de provincie (Gedeputeerde Staten) om een gebiedsplan vast te stellen binnen twee jaar nadat de minister landelijk een programma heeft vastgesteld. In dat gebiedsplan moet duidelijk staan hoe op provinciaal niveau de stikstofreductie en het programma van de minister wordt uitgewerkt.

Overlegverplichting met de Europese Commissie

Nog een andere aangenomen voorgestelde wijziging ziet op de verplichting voor de minister om te overleggen met de Europese Commissie in twee situaties.

  1. Nederland alles heeft gedaan om achteruitgang te voorkomen in een bepaalde Natura 2000-gebied.
  2. Het probleem van de depositie te herleiden is in bronnen in andere landen en het net redelijk is om van Nederland nog maatregelen te vragen.

En nu?

Het wachten is nu op goedkeuring van de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer goedkeuring geeft is het wachten op de verdere bekendmaking van de inwerkingtreding na goedkeuring. We houden u op de hoogte. Vragen over stikstof? Neem contact op met onze stikstofdesk via: stikstof@gca.nl of neem rechtstreeks contact met een van onze specialisten van de vakgroep Milieu & omgeving.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Annelies Plooij

Annelies Plooij

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×