Stikstof-update: zicht op ingangsdatum tijdelijke regeling veevoer

Snelheidsverlaging op rijkswegen, de regeling warme sanering varkenshouderij en een andere samenstelling van veevoer. Het inmiddels bekende maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector.

Gisteren heeft minister Schouten de concept-wijziging van de Regeling diervoeders 2012 toegestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer. De tijdelijke wijziging van deze Regeling geeft invulling aan de aangekondigde maatregel ten aanzien van veevoer. Het gaat om de aanpassing van de samenstelling van veevoer vanwege de stikstofproblematiek. De regeling zorgt voor normering van het gehalte ruw eiwit in krachtvoer voor melkvee. Het ruw-eiwitgehalte (RE-gehalte) wordt gemaximeerd. Het maximum is gekoppeld aan de grondsoort en melkproductie per hectare. In de regeling is wel een uitzonderingsmogelijkheid ingebouwd in geval de normering leidt tot diergezondheidsproblemen.

Let wel op! Om gebruik te maken van de uitzondering geldt een aanmeldtermijn. Binnen een week na inwerkingtreding moet de NVWA een melding ontvangen met bewijsstukken. Te late aanmelding betekent verval van het recht op het gebruik van de uitzondering.

Deze inwerkingtreding is beoogd met ingang van 1 september 2020. De beoogde vervaldatum is 1 januari 2021.

Voor de woningbouw is deze maatregel ook van invloed. De vrijgekomen ruimte door deze maatregel wordt (grotendeels) opgenomen in het stikstofregistratiesysteem. We verwijzen voor de uitleg naar ons eerdere artikel over dit systeem. Klik hier.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze advocaten van de Vakgroep Milieu + Omgeving:

Niels Crooijmans

Ruud Verkoijen

Irene van Geel 

Annelies Plooij


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×