Start bodemprocedure in verband met schade noodweer 23 juni

Hagelbui of storm?
Ruim een half jaar na het noodweer van 23 juni 2016 zijn er nog altijd een flink aantal gedupeerden die de forse schade opgelopen door het noodweer, niet vergoed krijgen. Nog steeds is er geen duidelijkheid of het noodweer aangemerkt moet worden als storm of als hagelbui. Een aantal verzekeraars houdt de boot af. Zij beroepen zich op het feit dat er sprake was van een hagelbui. Veel gedupeerden hebben geen afzonderlijke dekking tegen hagelschade. Omdat zij alleen een dekking hebben voor stormschade, weigeren een aantal schadeverzekeraars de schade te vergoeden.

Geen dekking
Volgens een melkveehouder uit Someren was er in de avond van 23 juni sprake van een zware hagelstorm die de daken van zijn stallen vernielde. IJsballen ter grootte van tennisballen werden door een storm dusdanig opgezweept dat de projectielen dwars door het dak heen vlogen. Nu storm was opgenomen in zijn verzekeringspakket, heeft de merkveehouder een voorschot op de schade gevorderd. Interpolis weigert dekking te verlenen voor de schade die de boer heeft geleden. Reden van Interpolis om geen dekking te verlenen, is het feit dat de boer geen hagelschadeverzekering heeft, maar enkel een verzekering voor stormschade.

De vraag of er op 23 juni sprake was van hagel of storm, is door de ZLTO voorgelegd aan de kortgedingrechter in Rotterdam.

Teleurstellende uitspraak
Op 4 november 2016 werd door de Voorzieningenrechter geoordeeld, dat de melkveehouder uit Someren geen voorschot uitgekeerd krijgt op de schade die hij heeft geleden. Dit oordeel kwam voor Goorts + Coppens helaas niet onverwacht. Een zaak als deze leent zich niet goed voor beoordeling in kort geding. De kortgedingrechter kwam tot het voorlopig oordeel dat onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden verstaan dient te worden ‘iedere vorm van neerslag die als ijskorrels neervalt, ongeacht de grootte daarvan’. De uitspraak was teleurstellend.

Bodemprocedure gestart
Goorts + Coppens advocaten|adviseurs start nu namens een gedupeerde een bodemprocedure tegen Interpolis. De bodemprocedure wordt bekostigd door Stichting Achmea Rechtsbijstand. Er zijn goede inhoudelijke argumenten om de bodemprocedure met een positief resultaat af te gaan ronden. De dagvaarding is uitgebracht. We wachten op het verweer van Achmea Schadeverzekeringen. Hoewel Goorts + Coppens probeert de bodemprocedure zo spoedig mogelijk af te ronden, moet er rekening mee gehouden worden dat de procedure ongeveer driekwart jaar zal gaan duren. De juridische strijd is begonnen.

Neem voor meer informatie contact op met Maud Saes via 0493-352070 of m.saes@gca.nl

Bekijk het hele Dossier schade noodweer


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Voorkomen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×