Stand van zaken N279

Op dit moment wordt de N279 Veghel – Asten aangepakt om de doorstroom te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Aa en Maas en alle gemeentes aan de weg (Meijerijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne) werken samen om van de N279 een toekomstbestendige en innovatieve provinciale weg te maken. Dit kan een aantal veranderingen te weeg brengen. Wij zetten de stand van zaken op een rij.

Op 26 juni 2017 hebben regionale bestuurders van de betrokken gemeentes, het Waterschap en Rijkswaterstaat een advies gegeven aan de provincie over de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 juli 2017 besloten om dit advies over te nemen. Daarmee ligt er definitief een voorkeursalternatief.

Het voorkeursalternatief per dorp

  • Veghel: de huidige weg wordt verbreed naar 2×2 rijbanen tot aan de Maxwell Taylorbrug. De aansluitingen op de weg blijven gelijkvloers in het plan. Ter hoogte van Corridor (de Maxwell Taylorbrug) blijft de brug over de N279 heen gaan.
  • Keldonk: de aansluiting op de N279 en de brug over de Zuid-Willemsvaart worden gecombineerd voor alle verkeer. Voor fietsers komt er een aparte rijbaan, gescheiden van gemotoriseerd verkeer.
  • Boerdonk: de rotonde Boerdonk / De Bemmer wordt aangepast. De N279 zal op maaiveld blijven, de Middenweg zal daar onderdoor gaan inclusief fietsvoorzieningen. Hier zullen nieuwe op en afritten voor de provinciale weg gecreëerd worden.
  • Beek en Donk: ter hoogte van de Gemertseweg (waar de N615 en de N279 elkaar kruisen) ligt op dit moment een tweebaans-rotonde, waarbij de fietsers onder de wegen door fietsen. Deze rotonde zal vervangen worden door een ongelijkvloerse aansluiting, waarbij de N279 op maaiveld blijft en de Gemertseweg er straks overheen gaat. De ongelijkvloerse fietsvoorzieningen zullen zo blijven.
  • Helmond, De Eewsels: ten noorden van Helmond komt er een nieuwe aansluiting. Deze wordt een ongelijkvloerse halve aansluiting op de nieuwe (verlegde) N279. De N279 zal ook hier weer op maaiveld blijven, de Wolfsputter Baan zal er overheen gaan.
  • Helmond, Dierdonk: de grootste verandering van de N279 zal hier plaats gaan vinden. De weg wordt namelijk óm de woonwijk Dierdonk aangelegd. Het zal hier gaan om een 2×1-baans weg. Ter hoogte van de Scheepstal en de Heikantse beemd zullen bruggen over de N279 worden aangelegd voor een veilige oversteek. Om de natuurgebieden van de Bakelse Beemden aan beide kanten van de N279 te verbinden wordt er een ecopassage aangelegd over de N279 heen. De rotonde aan de zuidzijde van Dierdonk, waar de N607 (de provinciale weg richting Bakel) en de N279 bij elkaar komen, zal vervangen worden door een ongelijkvloerse halve aansluiting, waarbij de N279 over de N607 zal gaan.
  • Helmond, Brouwhuis: op dit moment ligt er een rotonde waar de Rochadeweg en de N279 elkaar kruisen. Deze rotonde zal vervangen worden door een ongelijkvloerse aansluiting. De N279 zal hiervoor half verdiept worden en de Rochadeweg zal hier overheen gaan. Ten noorden van deze aansluiting komt er bij de Vlierdense Bosdijk/Rijntjesdijk een brug over de N279 heen voor een veilige oversteek.
  • Ommel, Oostappensedijk: de huidige oversteekplaats wordt een brug over de N279, waarbij de N279 op maaiveld blijft.
  • Ommel, afrit A67: de aansluiting van de Deurneseweg op de N279 wordt in noordelijke richting verlegd, dit om de doorstroom en verkeersveiligheid met het oog op verkeer dat van de A67 komt te vergroten. Aan de op en afrit van de A67 zal niets veranderen.

Vervolgstappen

Het duurt nog een poos voordat deze plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het voorkeursalternatief wordt op dit moment uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan. Naar verwachting leggen de Gedeputeerde Staten deze medio 2018 ter inzage voor burgers en bedrjiven. Tegen deze plannen kunnen zienswijzen worden ingediend. In een dergelijk inpassingsplan kan worden bepaald in hoeverre gemeentelijke bestemmingsplannen binnen het gebied hun werking behouden; zo’n plan kan dus voor u en uw toekomstplannen van groot belang zijn.

Rechtsbijstand verzekerd? Dan heeft u recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen wij u vanaf het moment dat het Provinciaal Inpassingsplan ter inzage wordt gelegd met raad en daad bijstaan. U mag op kosten van de verzekeraar zelf een advocaat uitkiezen, dus ook iemand die gespecialiseerd is in het voeren van inpassingsplanprocedures. Kijk hiervoor op kiesjeeigenadvocaat.nl

Vragen? Neem dan gerust contact op met Irene van Geel  i.van.geel@gca.nl  (06 – 30 06 79 28) of Niels Crooijmans n.crooijmans@gca.nl  (06 – 55 50 65 41)

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×