Sollicitanten screenen? Pas op!

Tegenwoordig delen mensen online ontzettend veel informatie over zichzelf. Hoe verleidelijk is het dan om een sollicitant uitgebreid op sociale media te checken? Het is dan ook geen geheim dat veel bedrijven dit doen. Toch moet je hier als werkgever binnenkort mee uitkijken. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties namelijk voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiermee worden de privacyregels flink aangescherpt. Wij lichten hieronder één van de wijzigingen toe.

Alleen verzamelen indien noodzakelijk
Met ingang van de nieuwe wet mag je als werkgever alleen data verzamelen die ‘noodzakelijk’ en ‘relevant’ is. Dit geldt ook voor het verzamelen van data over sollicitanten. De Autoriteit Persoonsgegevens streeft ernaar dat werkgevers voortaan vooraf aan sollicitanten mededelen dat ze gescreend zullen worden, bijvoorbeeld door een vermelding in de vacaturetekst. De verwachting is wel dat de nieuwe wet lastig te handhaven is. Het is namelijk niet goed controleerbaar of een werkgever zijn sollicitanten heeft gegoogeld.

Recht op dataportabiliteit
Er wordt ook een nieuw recht geïntroduceerd: het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat een betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hem heeft. Door middel van dit recht kan een sollicitant informatie opvragen die van hem is verzameld in de sollicitatieprocedure. Zo is de sollicitant op de hoogte van de informatie die het bedrijf van hem heeft en kan hij de gegevens zelf opslaan voor persoonlijk gebruik.

De nieuwe wet heeft als doel om persoonsgegevens beter te beschermen. Komt het binnen jouw bedrijf voor dat sollicitanten worden gescreend? Dan adviseren wij om in ieder geval vanaf 25 mei 2018 in de vacaturetekst de mogelijkheid tot screening op te nemen. Of de wet in de praktijk te handhaven is, zal nog moeten blijken.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×