Snelweg of spoorweg vlakbij jouw woning: de aanpak geluidhinder woningen

Woon jij in de buurt van een snelweg? Of in de buurt van een spoorweg? Misschien valt jouw woning dan onder het ‘Meerjarenprogramma Geluidsanering: aanpak geluidhinder woningen’.

Wat is het meerjarenprogramma geluidsanering?

Wonen in de buurt of langs een snelweg of spoorweg. Het kan voor de nodige geluidsoverlast zorgen. De overheid wil daar wat aan gaan doen via geluidmaatregelen. Daarom is het meerjarenprogramma geluidsanering in het leven geroepen. Dat is natuurlijk positief, maar het onderzoek of er maatregelen nodig zijn moet wel zorgvuldig gebeuren. Goed onderzoek naar de geluidsbelasting is daarom belangrijk. En als de overheid besluit tot maatregelen, dan moet dat ook zorgvuldig gebeuren.

Woningen

Op de website van Rijkswaterstaat is de geluidsmaatregelenkaart te vinden. Daarin zijn alle woningen opgenomen langs en in de buurt van snelwegen waarvoor een geluidberekening is uitgevoerd. Ook kun je zien ‘of’ Rijkswaterstaat wat gaat doen aan de geluidsoverlast bij jouw woning, maar ook ‘wat’ Rijkswaterstaat dan gaat doen. Denk aan beter asfalt, maar ook aan een geluidscherm of geluidwal. Woon jij in de buurt van een snelweg? Kijk dan zeker even op de geluidmaatregelenkaart. Een andere handigheid is jezelf aanmelden voor de e-mailservice voor het regionale geluidsaneringplan. Dat kan via de MJPG weg emailservice.

Spoorwegen

Op deze website is de geluidsmaatregelenkaart te vinden. Daarin zijn alle woningen opgenomen langs en in de buurt van spoorwegen waarvoor een geluidberekening is uitgevoerd. Ook kun je zien ‘of’ ProRail wat gaat doen aan de geluidsoverlast bij jouw woning, maar ook ‘wat’ ProRail dan gaat doen. Denk aan raildempers, geluidscherm en geluidwal. Woon jij in de buurt van een spoorweg? Kijk dan zeker even op de geluidmaatregelenkaart op de site van MJPG Spoor.

Waar moet ik opletten?

Het meerjarenprogramma is een landelijk programma, maar wordt regionaal opgepakt. Per regio worden er saneringsplannen opgesteld. Per regio komt er eerst een ontwerp-besluit voor een saneringsplan. Daarna neemt de overheid pas een definitief besluit over een saneringsplan. Je kunt een zienswijze (een reactie) indienen op een ontwerp-besluit als een saneringsplan ter inzage ligt. Ben je het niet eens met de voorgestelde maatregelen of vind jij dat jouw woning onterecht niet is meegenomen? Neem dan contact met ons op. Nog geen besluit ter inzage, maar wel vragen? Neem ook dan gerust contact met ons op.

Wat en wanneer?

Op www.rijkswaterstaat.nl is de planning per regio aangegeven. Ter handigheid hebben wij hieronder per provincie aangegeven wanneer het ontwerpsaneringsplan wordt verwacht. Nogmaals houd dit goed in de gaten, want dat is een officieel moment om je reactie kenbaar te maken.

 • Drenthe: Begin 2021 en medio 2021 (twee plannen)
 • Flevoland: Reeds geweest. Medio 2020 definitief geluidsaneringsplan.
 • Friesland: Eind 2020 en medio 2021 (twee plannen)
 • Gelderland: Eind 2020 en medio 2021 (drie plannen)
 • Groningen: Begin 2021 (twee plannen)
 • Limburg: Saneringsplan Limburg ligt nu ter inzage. Tot en met 15 juli a.s. kan je een zienswijze indienen. Zuid-Nederland fase 2 wordt medio 2021 verwacht.
 • Noord-Brabant: Deels geweest. Dit betreft Saneringsplan A17 Moerdijk. Noord-Brabant-Oost en Noord-Brabant-West worden eind 2020 verwacht. Zuid-Nederland fase 2 wordt medio 2021 verwacht.
 • Noord-Holland: Eind 2020, begin 2021 en medio 2021 (drie plannen)
 • Overijssel: Eind 2020 en medio 2021 (drie plannen)
 • Utrecht: Reeds geweest. Medio 2020 definitief geluidsaneringsplan.
 • Zeeland: Reeds geweest. Medio 2020 definitief geluidsaneringsplan. Saneringsplan zee & Delta fase 2 wordt begin 2021 verwacht.
 • Zuid-Holland: Saneringsplan rijkswegen A4, A12, A13-16, A20, A29, A38, A44 en N-wegen West-Nederland Zuid ligt nu ter inzage. Tot en met 3 augustus kan een zienswijze worden ingediend. Saneringsplan West-Nederland Zuid 2 wordt medio 21 verwacht.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij kijken graag met je mee. Samen met jou kunnen we de procedure in de gaten houden. Ook bekijken we graag in goed overleg hoe we het beste kunnen reageren in jouw situatie op het saneringsplan. Neem tijdig actie als je een melding krijgt of leest dat een saneringsplan ter inzage ligt. Een eerste beoordeling voor jouw situatie doen wij gratis.

Contact

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij vanaf het moment dat het saneringsplan ter inzage wordt gelegd, jou met raad en daad bijstaan in de zienswijzefase. Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die gespecialiseerd is in milieukwesties, waaronder ook geluid valt.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Ruud Verkoijen

Ruud Verkoijen

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×