Sluiting woning: onderscheid woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders toegestaan!

Mag een burgemeester particuliere verhuurders anders behandelen dan woningbouwverenigingen bij de sluiting van woningen? Die vraag stond recentelijk centraal bij de Raad van State.

De zaak…

In Meijerijstad werd op 17 juli 2017 een woning gesloten. Waarom? De politie vond er ruim 13 kilo cocaïne, 270 gram hash en 95 gram hennep Reden voor de burgemeester om de woning voor zes maanden te sluiten. De particuliere verhuurders wilden niet dat hun woning werd gesloten en vochten het besluit aan bij de Raad van State. De burgemeester van de gemeente Meijerijstad hanteert beleid voor het sluiten van woningen. In het beleid stond dat de sluiting van een woning niet van toepassing is in situaties waarbij de woningbouwvereniging overgaat tot ontbinding van de betreffende huurovereenkomst. Voor particuliere verhuurders geldt deze uitzondering echter niet. Kortom voor particulier verhuurders geldt: ontbinding of niet, de woning wordt gesloten. De particuliere verhuurders in kwestie kon zich in dit onderscheid niet vinden.

Twee keer naar de Raad van State, verschillende uitkomsten

De zaak was al eens eerder behandeld door de Raad van State. Toen vond de Raad van State dat het besluit op meerdere punten onvoldoende was gemotiveerd. Kortom de burgemeester moest maar een nieuw besluit nemen. Dat deed de burgemeester. Ook in dat besluit konden de verhuurders zich niet vinden. Wederom werd hiertegen beroep ingesteld. De burgemeester werd in deze beroepsprocedure wel in het gelijk gesteld en de particuliere verhuurders trokken dus aan het kortste eind. De nieuwe motivering van de burgemeester hield stand.

Wat was de motivering bij het nieuwe besluit van de burgemeester?

In de eerste procedure werd onder meer de signaalfunctie werd ingeroepen door de burgemeester. Dat was niet voldoende voor de Raad van State. In de tweede procedure (de procedure naar aanleiding van het nieuwe besluit) werd door de burgemeester hiervan afgestapt. De rechtvaardiging voor het onderscheid tussen woningbouwverenigingen en particuliere verhuurders werd door de burgemeester nu gevonden in volkshuisvesting-belangen. De burgemeester bracht de volgende argumenten samengevat in:

  • De lange wachttijd voor een sociale huurwoning.
  • De vermindering van vormen van beschermd wonen en de beperkte plaatsen in de Maatschappelijke Opvang. Dit verhoogt de druk op woningbouwcorporaties.
  • Op het gebied van volkshuisvesting hebben woningcorporaties een bijzondere en wettelijke taak die in verscheidene regelingen is gewaarborgd.
  • Woningbouwverenigingen hanteren een transparante procedure voor woningtoewijzing en voeren een adequate administratie.
  • Er was een convenant gesloten tussen de gemeente en woningbouwcorporaties op welke wijze eventuele drugshandel in sociale huurwoningen wordt aangepakt.
  • Particuliere verhuurders zijn niet aan volkshuisvestingregels gebonden.
  • Particuliere verhuurders hebben zij doorgaans een commercieel motief bij de verhuur
  • Particuliere verhuurders hebben meer vrijheid om te bepalen aan wie zij de woning verhuren en hoe zij hun administratie vormgeven.

Vanwege het commerciële motief vond de burgemeester dat particuliere verhuurders doorgaans niet snel verhuren aan de doelgroepen die tot de taakstelling van een woningbouwvereniging behoren.

Onderscheid maken mag volgens de Raad van State

De Raad van State ging akkoord met deze nieuwe motivering van de burgemeester. Volgens de Raad van State had de burgemeester nu wel voldoende het onderscheid tussen woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders gemotiveerd. Kort samengevat vond de Raad van State inderdaad dat particuliere verhuurders niet in een dezelfde maat een bijdrage leveren aan het belang van volkshuisvesting in vergelijking tot woningbouwcorporaties. Daarom vond de Raad van State dat het belang van het zichtbaar optreden tegen drugshandel bij particuliere verhuurders zwaarder weegt dan bij verhuur door woningbouwcorporaties. Het beleid was om die reden rechtmatig. De uitspraak maakt eens te meer duidelijk dat burgemeesters uitgebreid hun keuze tot het al dan niet sluiten van een woning moeten motiveren. Zeker als het beleid hierin verschilt tot bepaalde type verhuurders.

Dreigt uw woning te worden gesloten? Of heeft u andere vragen over woningsluiting?

Wij kijken graag met u mee en bieden u graag de juiste juridische ondersteuning. Neem gerust contact op met ons.

Niels Crooijmans
Telefoon: 0493 – 352 070
Mobiel: 06 55 50 65 41
E-mail: n.crooijmans@gca.nl

Ruud Verkoijen
Telefoon: 0493 – 352 070
Mobiel: 06 21 83 74 43
E-mail: r.verkoijen@gca.nl

Irene van Geel
Telefoon: 0493 – 352 070
Mobiel: 06 30 06 79 28
E-mail: i.van.geel@gca.nl

Annelies Plooij
Telefoon: 0493 – 352 070
Mobiel: 06 20 02 63 14
E-mail: n.crooijmans@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×