Slagzin Bavaria niet auteursrechtelijk beschermd

We kennen allemaal wel de zin: “Zo. Nu eerst een Bavaria”. Mag iedereen deze zin nu zomaar gebruiken? Dat was de vraag die het Hof in Den Haag moest beantwoorden.

Het was namelijk zo dat door een internetbedrijf de zin; “Zo. Nu eerst naar de cloud” werd gebruikt. Bavaria heeft dit internetbedrijf vervolgens gedagvaard om ervoor te zorgen dat zij deze zin niet meer mochten gebruiken.

Een voortbrengsel zoals de slagzin van Bavaria kan voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Daarvoor moet het voortbrengsel , toen het werd gemaakt, een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en moet het voortbrengsel de persoonlijke stempel van de maker dragen. Het Hof van justitie van de EU heeft in vorige rechtspraak bepaald dat hiervoor gekeken moet worden of er sprake is van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en van creatieve keuzes.

De Rechtbank was in eerste instantie van mening dat bij de slagzin van Bavaria voldaan was aan deze voorwaarden. Volgens haar is de slagzin kernachtig en pakkend met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt.

Het Hof was het met deze beslissing echter niet eens. Zij was van mening dat de zin “Zo. Nu eerst..” een gangbare Nederlandse zin is die geen blijk geeft van creatieve keuzes. Dat er een auditieve pauze zit na Zo. doet hier volgens het Hof niet aan af. Het Hof oordeelde daarom dat de slagzin van Bavaria niet kon worden beschermd door het auteursrecht en het internetbedrijf de zin dus kon blijven gebruiken.

Wil je ook een slagzin beschermen? Wees dus creatief!

Heb je vragen over dit onderwerp neem dan contact op met Maud Saes, advocaat IE en arbeid via m.saes@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Intellectueel eigendom

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×