Seizoensarbeid en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Onder seizoensarbeid verstaan we werk dat gedurende een bepaalde periode van het jaar wordt verricht. Dit komt bijvoorbeeld voor in de tuinbouw en in de reisbranche. Met werknemers wordt dan meestal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, namelijk voor de duur van de (seizoens-)werkzaamheden. Er geldt geen arbeidsovereenkomst voor de resterende periode van het jaar.

Ketenregeling en goed werkgeverschap
Op deze manier ontloopt een werkgever de ketenregeling van artikel 7:668a BW. In dit artikel wordt geregeld wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verandert in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Kort gezegd gebeurt dit wanneer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan drie maanden en/of wanneer de totale duur van de arbeidsovereenkomsten meer dan 36 maanden bedraagt.

Bij seizoensarbeid worden jaarlijks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgesloten met steeds een onderbreking van meer dan drie maanden. Maar wanneer er nu sprake is van een langdurige samenwerking tussen werknemer en werkgever, kunnen we dan spreken van misbruik van artikel 7:668a BW als een werkgever steeds weer opnieuw een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbiedt? En in hoeverre brengt goed werkgeverschap met zich mee dat een werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet aanbieden?

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft zich onlangs over beide vragen uitgelaten. Voor wat betreft de eerste vraag geeft het Hof aan dat zij van oordeel is dat de aanvang en het einde van de arbeidsovereenkomsten objectief te rechtvaardigen zijn, aangezien de werkgever kan aantonen dat er een bepaalde periode weinig werk voorhanden is. Er is dan ook geen sprake van misbruik van de mogelijkheden die artikel 7:668a BW de werkgever biedt.

Voor wat betreft de tweede vraag overweegt het Hof echter dat de werkgever ten onrechte niet een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft aangeboden aan de werknemer. Slechts een krappe maand voor de start van het seizoen werd de werknemer namelijk medegedeeld dat aan haar geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden werd, omdat de werkgever (opnieuw) klachten over haar had ontvangen. Het Hof neemt de werkgever kwalijk dat zij werknemer niet heeft gewaarschuwd dat er bij nieuwe klachten over haar functioneren geen nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden zou worden. De werknemer ontvangt schadevergoeding voor het seizoen dat haar een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden had moeten worden.

Advies
Bij een jarenlange samenwerking kan goed werkgeverschap aldus meebrengen dat er een nieuwe  arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden moet worden. Maak daarom geen abrupt einde aan de samenwerking met uw werknemer, maar geef op tijd bij de werknemer aan dat er het volgende seizoen (mogelijk) geen nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden wordt.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via telefoonnummer 0492-780194 of via e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×