Schrijf je UBO’s in voor 27 maart 2022!

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, dit is de uiteindelijk belanghebbenden binnen de organisatie. Als je de (gedeeltelijk) eigenaar bent van de organisatie of de (gedeeltelijke) zeggenschap hebt over de organisatie ben je een belanghebbende. Maar dan ben je nog niet per se een UBO. Wanneer dan wel? Dit verschilt per rechtsvorm.

Hoe bepaal je nou concreet of iemand tot de groep UBO’s behoort?

In de rechtsvormen; de bv, een nv, de Europese nv of de Europese cv, zijn de onderstaande punten doorslaggevend bij de beoordeling of iemand een UBO is:

 1. Iemand die voor meer dan 25% aandeelhouder is.
 2. Iemand die meer dan 25%stemrecht bezit.
 3. Iemand die meer dan 25% economisch belang heeft.
 4. Iemand die, op basis van andere middelen, de feitelijke zeggenschap heeft.

Bij een stichting is een UBO:

 1. Iemand die voor meer dan 25% recht heeft op het vermogen van de stichting.
 2. Iemand die meer dan 25% stemrecht heeft bij een besluit om over te gaan tot een statutenwijziging.
 3. Iemand die geen bestuurder is, maar wel zeggenschap heeft.

In een vof, cv, maatschap, EESV of een rederij is een UBO:

 1. Iemand is voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen.
 2. Iemand heeft meer dan 25% stemrecht.
 3. Iemand die, op basis van andere middelen, de feitelijke zeggenschap heeft.

Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is een UBO:

 1. Iemand is voor meer dan 25% gerechtigde tot het vermogen.
 2. Iemand heeft meer dan 25% stemrecht.
 3. Iemand die geen bestuurder is, maar wel zeggenschap heeft.

Welke organisaties zijn uitgezonderd van de inschrijvingsplicht?

 1. Beursgenoteerde bv’s en nv’s
 2. 100% dochtermaatschappijen van de beursgenoteerde bv’s en nv’s
 3. Eenmanszaken
 4. Verenigingen van eigenaars
 5. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, die geen onderneming drijven
 6. Publiekrechtelijke rechtspersonen
 7. Rechtspersonen in oprichting
 8. Overige privaatrechtelijke rechtspersonen met inbegrip van historische rechtspersonen
 9. Buitenlandse rechtspersonen (zoals de Ltd of GmbH) met alleen vestigingen in Nederland (zij schrijven de UBO’s namelijk in, in het land van oprichting)

Als je dan duidelijk hebt wie de UBO’s binnen je organisatie zijn, hoe voldoe je dan  aan de inschrijvingsplicht?

Inschrijven kan door middel van de online UBO-opgave bij de Kamer van Koophandel. Hierbij dien je ook documenten aan te leveren, waaruit het belang van de UBO blijkt.

Waarom is het UBO-register in het leven geroepen?

De doelstelling van dit register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Daarnaast dient het transparantie te bieden over wie er aan het roer staat in een organisatie. Enkele gegevens zijn hierbij openbaar en sommige gegevens zijn niet openbaar, ook het register moet voldoen aan de regels uit de AVG ter waarborging van de privacy.

Wat zijn de consequenties bij niet-inschrijven van een UBO?

Wanneer een organisatie een UBO niet heeft ingeschreven voor 27 maart 2022, dan is de organisatie in overtreding. Het Bureau Economisch Handhaving gaat hierop controleren. Zowel bestuurs- als strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd, omdat het gaat om een economisch delict. De organisatie kan een forse geldboete krijgen en daarnaast kan zelfs een gevangenisstraf van maximaal zes maanden of een taakstraf worden opgelegd.

Ga dus snel over tot inschrijving van de UBO’s binnen jouw organisatie!

 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×