Schorsing van het non- concurrentiebeding

Een non- concurrentiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, waarin het de werknemer verboden wordt bij een concurrerend bedrijf in dienst te treden na het einde van het dienstverband. Dit beding wordt schriftelijk in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen. Het uitgangspunt is dat een werknemer is gebonden aan dit beding. De uitspraak van de rechtbank Dordrecht van 9 oktober 2012 geeft hierop een uitzondering.

Feiten van de zaak
Van december 2003 tot september 2011 is de werknemer als regionaal vertegenwoordiger in dienst geweest bij een bedrijf wat plaatmaterialen importeert en verhandelt. De arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer bevat een concurrentiebeding. Hierin staat kortgezegd beschreven dat de werknemer in een tijdvak van 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet in hetzelfde geografisch gebied, bij eenzelfde soort bedrijf, werkzaam mag zijn.

Na beëindiging van het dienstverband treedt de werknemer in dienst bij een zagerij. Dit dienstverband eindigt één jaar later. De werknemer heeft namelijk de mogelijkheid om per direct in dienst te treden bij een importeur van plaatmaterialen. Daarom heeft hij zijn oud- werkgever, ook importeur en handelaar in plaatmaterialen, verzocht hem te ontheffen van het non- concurrentiebeding. Zijn oud- werkgever stemt hierin niet toe.

Oordeel van de kantonrechter.
De kennis van de werknemer van de prijzen en condities die golden bij zijn oud- werkgever zijn niet meer actueel. Het belang dat de oud- werkgever heeft om de werknemer van de markt te houden is dus erg klein. De kantonrechter oordeelt dan ook dat de werknemer onevenredig benadeeld zou worden als hij voor de volle 2 jaar aan het concurrentiebeding zou zijn gebonden. Mede gezien het feit dat al 13 maanden van de looptijd van het beding zijn verstreken, wordt het beding geschorst. De werknemer kan in dienst treden bij zijn nieuwe werkgever.

Conclusie
Onder bijzondere omstandigheden kan het dus zo zijn dat de werknemer niet voor de volle looptijd van het non- concurrentiebeding aan het beding wordt gehouden. Het belang dat de werkgever heeft bij het van de markt houden van zijn voormalig werknemer is doorslaggevend.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via telefoonnummer 0492-780194 of via e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×