Schilderen zonder omgevingsvergunning?

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. 26 Vergunningstelsels zijn toen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Maar niet voor alle activiteiten is een dergelijke vergunning vereist. Sommige activiteiten kunnen vergunningvrij worden uitgevoerd. Geldt dat ook voor schilderen?

Schilderwerk geval apart
Alleen als er echt sprake is van bouwen is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen vereist. Artikel 1.1 Wabo verstaat onder ‘bouwen’ niet alleen het (geheel of gedeeltelijk) oprichten van een bouwwerk, maar ook het ‘vernieuwen, veranderen of vergroten’ van een bestaand bouwwerk. Wil er sprake zijn van zo’n verandering dat moet het gaan om een ‘constructieve voorziening’. Schilderwerk is dat niet. Het aanbrengen van een verflaag kan dus niet als bouwen in de zin van de Wabo kan worden aangemerkt. En dat betekent dat daarvoor geen omgevingsvergunning is vereist. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 24 augustus 2011 bevestigd.

Criteria volgens welstandsnota
Dit betekent echter niet dat elk bouwwerk in alle willekeurige kleuren mag worden geschilderd. Bouwwerken moeten wel aan minimale eisen van welstand voldoen. Op grond van de Woningwet kan de gemeente de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen. Bestaande bouwwerken en vergunningvrije bouwwerken mogen dus niet in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Maar wat betekent dat precies?  Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat daarvan pas sprake is als het om een exces gaat. Daarvan is sprake als, ook voor leken, redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat het uiterlijk van het bouwwerk onaanvaardbaar is. Voor het toepassen van de excessenregeling dienen in de gemeentelijke welstandsnota criteria opgenomen te worden.

De conclusie is dus dat voor het aanbrengen van een verflaag (schilderen) geen omgevingsvergunning is vereist. Maar maak je het te bont, dan kunnen de redelijke eisen van welstand toch in de weg staan aan jouw plannen.

Voor meer informatie over het veranderen van een bouwwerk kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×