Roddelbladen horen de klok luiden….

Diverse media (met als bron tijdschrift Story) hebben afgelopen week de volgende titels gekopt:
‘Martijn Krabbé krijgt volledige voogdij over kinderen’
‘Martijn Krabbé volledige voogdij, Amanda weekendmoeder’
‘Martijn Krabbé krijgt volledig gezag over kinderen na scheiding’

Deze titels klinken natuurlijk spannend, maar juridisch bekeken klopt er geen hout van.

In de media worden familierechtelijke begrippen zoals ‘voogdij’, ‘gezag’ en ‘hoofdverblijf’ vaak door elkaar gebruikt. De drie begrippen verschillen echter ingrijpend qua betekenis, zodat hierdoor  een onjuist verwachtingspatroon ontstaat bij mensen die zelf met een scheiding te maken krijgen.

Hoe zit het dan wel?

Gezag
(Ouderlijk) gezag wordt in beginsel door de ouders samen uitgeoefend. Dit betekent dat de ouders samen beslissingen moeten nemen over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Denk aan beslissingen over bijvoorbeeld het te volgen onderwijs, medische behandelingen en het spaargeld van de kinderen.

Na echtscheiding behouden ouders het gezamenlijk gezag, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor wijziging naar eenhoofdig gezag noodzakelijk is in het belang van de kinderen. Dit laatste zal echter alleen in uitzonderingssituaties het geval zijn.

Hoofdverblijf
Met de hoofdverblijfplaats wordt het adres bedoeld waar de kinderen volgens de Basisregistratie Personen ingeschreven staan. Ouders die samen het gezag uitoefenen, moeten met name in geval van een scheiding bepalen bij welke ouder de kinderen het hoofdverblijf zullen hebben. Voor de andere ouder wordt een contactregeling vastgesteld. Wij noemen dit ook wel de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.

Voogdij
Als beide ouders niet in staat zijn om beslissingen te nemen over de kinderen, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden of een geestelijke stoornis, dan kan een voogd deze taak overnemen totdat de kinderen achttien jaar zijn. De term voogdij ziet dus op de situatie dat de ouders niet zelf het gezag uitoefenen over de kinderen.

Martijn & Amanda
Terug naar de media. In de artikelen is te lezen dat de kinderen van Martijn en Amanda bij Martijn blijven wonen en dat Amanda de kinderen in het weekend bij zich mag hebben.

Kijken we naar bovengenoemde juridische begrippen, dan is voogdij in ieder geval niet aan de orde. Martijn en Amanda zijn gewoon de ouders van de kinderen en er is dan ook geen sprake van een derde partij als voogd.

Het lijkt erop dat de rechter ook geen beslissing heeft genomen over het (al dan niet) gezamenlijk gezag, maar enkel over de invulling van dit gezag: de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. De rechter heeft kennelijk bepaald dat de kinderen het hoofdverblijf bij Martijn hebben en heeft voor Amanda een redelijk uitgebreide contactregeling vastgesteld.  Bovendien zullen zij ook na de echtscheiding gezamenlijk beslissingen moeten blijven nemen over zaken die de kinderen betreffen.

Conclusie
Kortom: het ligt, zoals vaker het geval is, iets genuanceerder en misschien minder spannend dan de media je doen geloven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Imke Gerrits, advocaat Familie via i.gerrits@gca.nl of 0493-331477.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×