Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Organisaties die te maken hebben met een (structurele) omzetdaling of werkvermindering, kiezen er soms voor om te reorganiseren. Op die manier kunnen zij de bedrijfsvoering beter afstemmen op deze werkvermindering. Denk hierbij aan het schrappen van functies, het samenvoegen van afdelingen of het sluiten van vestigingen. Door de coronacrisis hebben al veel bedrijven voor deze, vaak moeilijke keuze, gestaan en naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog vele volgen. In dit artikel lees je wat er mogelijk is op het gebied van reorganiseren.

Voorwaarden voor reorganisatie

Wanneer zich één van de volgende omstandigheden voordoen, kan een werkgever een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV indienen:

 • Slecht of slechter wordende financiële situatie van het bedrijf;
 • Werkvermindering;
 • Organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering en outsourcing;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • Een bedrijfsverhuizing;
 • Vervallen van loonkostensubsidie.

Onderbouwing bedrijfseconomische noodzaak

Werkgever dient de bedrijfseconomische noodzaak tot ontslag te onderbouwen. Er moet met financiële gegevens, zoals winst- en verliesrekeningen en prognoses aannemelijk worden gemaakt dat er een noodzaak is tot reorganisatie. Werkgever moet de omstandigheden beschrijven waarom gedwongen ontslag noodzakelijk is. Belangrijk is dat duidelijk wordt waarom er arbeidsplaatsen moeten vervallen en hoe het aantal arbeidsplaatsen dat moet vervallen is bepaald in relatie tot de beschreven problematiek. Het UWV beoordeelt vervolgens of de bedrijfseconomische reden het vervallen van het aantal arbeidsplaatsen rechtvaardigt.

Na de uitbraak van corona, is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Dat is een onderdeel van het ‘Steun- en herstelpakket’. Vanaf 1 oktober 2020 gaat de NOW 3.0 in. Wanneer een werkgever geen NOW-aanvraag heeft gedaan, maar wel een ontslagaanvraag indient wegens bedrijfseconomische redenen, zal het UWV de NOW-regeling toch mee laten wegen. De werkgever moet:

 • aannemelijk maken dat het ontslag noodzakelijk is; en
 • uitleggen waarom het gebruik maken van de NOW-regeling geen passende oplossing is/was voor de werkgever.

Er dient dus goed gemotiveerd te worden dat de NOW-regeling niet voldoende is om ervoor te zorgen dat het bedrijf het hoofd boven water kan houden.

Uitvoeringsregels UWV

In de uitvoeringsregels van het UWV is per bedrijfseconomische reden opgenomen aan welke voorwaarden de werkgever moet voldoen, maar voor alle redenen geldt in elk geval dat aannemelijk gemaakt moet worden dat:

 • Er structureel over een periode van ten minste 26 weken arbeidsplaatsen vervallen door (volledige) bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • De juiste volgorde voor ontslag is toegepast (afspiegelingsbeginsel);
 • Er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep. De redelijke herplaatsingstermijn gaat overigens lopen vanaf het moment dat UWV toestemming geeft voor ontslag en is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de werknemer(s).

Overweeg je om jouw onderneming te reorganiseren? Denk je te voldoen aan de voorwaarden voor reorganisatie? Heb je vragen over het indienen van een bedrijfseconomisch ontslag of ben je van plan om te reorganiseren binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met Maud Saes, advocaat arbeidsrecht.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×