Renteswapovereenkomst en de bancaire zorgplicht

De renteswapovereenkomst(*) is het afgelopen anderhalf jaar volop in het nieuws geweest.  Uit gegevens van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat er de afgelopen jaren ruim 17.000 rentederivaten zijn verkocht aan ondernemingen.  Diverse ondernemers hebben de publiciteit gezocht omdat ze van mening zijn dat ze onjuist geadviseerd zijn door hun bank en daardoor financieel in de problemen zijn geraakt.

Renteswap
Een renteswap heeft als doel om het risico af te dekken van een krediet met een variabele rente. Hoewel een renteswap vaak wordt afgesloten in combinatie met een krediet, is er geen direct verband tussen beide producten. Bij voortijdige beëindiging of tussentijdse wijziging van de kredietovereenkomst, blijven de plichten uit hoofde van de renteswapovereenkomst doorlopen tot het einde van de looptijd. Wanneer de klant of de bank de renteswapovereenkomst beëindigt voordat de looptijd is verstreken, kan dit aanzienlijke kosten meebrengen.

Verwijt volgens de ondernemers
Volgens diverse ondernemers zijn ze onvoldoende geadviseerd over de grote financiële risico’s die dit product met zich meebrengt. Het verwijt dat de banken dan ook gemaakt wordt, is dat zij de ondernemer bij het afsluiten van de lening op geen enkele wijze gewaarschuwd hebben voor de gevaren ervan. Volgens hen zijn de banken daardoor aansprakelijk voor de schade van renteswap contracten. Indien klanten die waren geïnformeerd over de negatieve gevolgen van de renteswap dan hadden zij het renteswap contract niet afgesloten.

Procedures
Diverse ondernemers hebben hun bank daarom in rechte betrokken.

Vorig jaar april heeft het Gerechtshof ’s Hertogenbosch arrest gewezen waarbij de ondernemer in het gelijk is gesteld. Het hof oordeelde dat een renteswap volgens de Wet financieel toezicht en de MiFID-richtlijn een complex product is waaraan flinke risico’s zijn verbonden. Het hof overwoog bovendien dat dat een bank zijn klant voldoende indringend moet waarschuwen voor de bijzondere risico’s die zijn verbonden aan dit instrument. Verder beslist het hof dat een bank uit hoofde van haar zorgplicht een geschikt financieel instrument moet adviseren. Daarvoor is verplicht dat de bank zich verdiept in de klant; in zijn de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Doordat de bank voorbij was gegaan aan het voorgaande, oordeelde het hof dat de bank aansprakelijk was voor de schade die de ondernemer heeft opgelopen als gevolg van het afsluiten van de renteswap.

Begin maart 2015 heeft de Rechtbank Oost-Brabant wederom  een klant in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelde dat de bank de klant onvoldoende had gewezen op de risico’s en dat hij hierdoor financiële schade had geleden. De rechter oordeelde wederom dat de bank niet aan zijn zorgplicht had voldaan en veroordeelde de bank tot een voorlopige schadevergoeding van € 250.000 als voorschot.

Deze uitspraak biedt houvast aan ondernemers die in de problemen zijn geraakt door het aangaan van de renteswapovereenkomst.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Maud Saes, advocaat Onderneming via m.saes@gca.nl of 0493-331479.

(*): Een renteswap is een financieel product waarmee het risico van een variabele rente op een lening/hypotheek kan worden weggenomen. Bij de renteswap betaalt de lener een vaste rente aan de bank voor de renteswap, de bank betaalt de Euribor rente aan de lener voor de renteswap. Daarnaast betaalt de lener de Euriborrente + een kredietopslag aan de bank voor de lening die naast de renteswap loopt.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Contracten

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×