Relativiteit in het Natuurbeschermingsrecht

Het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht brengt met zich mee dat een partij in een bestuursrechtelijke procedure alleen op kan komen voor de belangen die de wetgever heeft bedoeld te beschermen en die je daadwerkelijk raken. In het kader van de Natuurbeschermingswet worden veel procedures gevoerd waarbij natuurlijke personen opkomen voor een natuurbelang terwijl men op grote afstand van het Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument woont. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State doet die beroepsprocedures vaak zonder zitting af en verklaart het beroep ongegrond. Die uitspraken worden niet gepubliceerd. In een uitspraak van 25 maart 2014 (ABRvS 201307685/3/R2) oordeelt de Afdeling dat er bij een afstand van 2500 meter geen verwevenheid bestaat tussen de individuele belangen en het algemeen belang. In een eerdere uitspraak van 10 september 2013 (ABRvS 201302412/2/R2) was al bepaald dat een afstand van 5500 meter te groot was om als omwonende op te komen voor de belangen van het natuurgebied.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid en Omgeving via telefoonnummer 0492-544435 of via r.verkoijen@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×