Relatiebeding: wat valt er onder ‘relatie’?

In veel arbeidsovereenkomsten wordt een relatiebeding opgenomen om te voorkomen dat werknemers aan de haal gaan met relaties van de werkgever. Bij dit beding ontstaan dikwijls discussies over de vraag wie nu precies een relatie is van de werkgever. Sommige werkgevers overhandigen de werknemer daarom een concrete lijst met relaties, zodat voor beide partijen duidelijk is welke relaties het betreft. Maar wat als er niet zo’n lijst is opgesteld door de werkgever? 

Uitspraak gerechtshof Leeuwarden
In een recente uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden ging het om het volgende. In de arbeidsovereenkomst van de werknemer werd als relatie gedefinieerd: ‘alle personen en organisaties waar de afgelopen twee jaar aantoonbaar contact mee is geweest’. Werknemer nam ontslag en had het voornemen opdrachten uit te voeren voor een ‘relatie’ van de werkgever. Wanneer kun je nu spreken van een relatie van de werkgever als bedoeld in het relatiebeding?

Haviltex-criterium
Het gerechtshof geeft aan dat het begrip relatie uitgelegd dient te worden conform het zogenaamde Haviltex-criterium. Dit betekent dat er niet alleen moet worden gekeken naar de zuiver taalkundige uitleg van het begrip, maar ook naar de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan de bepaling mogen toekennen en hetgeen zij van elkaar mogen verwachten. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis vaak wel van belang. Wordt er gebruik gemaakt van een standaardbepaling, zoals hier een standaard relatiebeding, dan geldt als uitgangspunt voor de uitleg wat naar gangbaar spraakgebruik (in de desbetreffende kring van het maatschappelijk verkeer) onder het relatiebeding wordt verstaan.

Volgens het gerechtshof kan de vraag of er sprake is van een relatie van de werkgever slechts worden beantwoord in het licht van alle omstandigheden van het geval. Zo kan bij een toevallige ontmoeting niet direct van een relatie worden gesproken, maar wanneer er gesprekken zijn gevoerd en er een reële mogelijkheid bestaat dat er een overeenkomst uit zal voortvloeien, kan er wel degelijk van een relatie worden gesproken.
In de betreffende zaak was sprake van een lunchafspraak tussen werkgever en de ‘relatie’. De samenwerking kon niet meteen plaatsvinden door een exclusiviteitsbeding en werd even ‘on hold’ gezet. Beide partijen hadden tijdens de lunchafspraak echter wel het doel om tot enigerlei vorm van samenwerking te komen. Het gerechtshof vond dit voldoende om te spreken van een ‘relatie’ van de werkgever.

Tip voor werkgevers met een relatiebeding: zorg ervoor dat in het relatiebeding duidelijk is gedefinieerd wat een relatie is.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×