Relatiebeding bij faillissement

Na een faillissement van jouw werkgever besluit je niet op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Je besluit voor jezelf te beginnen. Je wilt daarbij gebruik maken van de (oude) relaties van jouw werkgever. In jouw arbeidsovereenkomst bent je echter wel een relatiebeding overeengekomen, waarin staat dat je binnen twee jaar na het eindigen van jouw arbeidsovereenkomst geen zaken mag doen met relaties van jouw werkgever. Nu de onderneming met wie je het relatiebeding was overeengekomen failliet is, is de vraag of je de relaties van jouw werkgever kunt gaan benaderen.

     Blijft een relatiebeding zijn gelding behouden nadat de onderneming met wie het relatiebeding was overeengekomen
     failliet is verklaard?

Het relatiebeding blijft zijn gelding ook behouden wanneer de onderneming met wie het relatiebeding is overeengekomen, failliet wordt verklaard. Artikel 37 Faillissementswet (Fw) bepaalt dat. 

     Kan een (ex)werknemer aangesproken worden op het relatiebeding ondanks dat de werkgever failliet is verklaard? 

Het antwoord op deze vraag ligt genuanceerder, maar het antwoord is in principe ‘ja’. De curator van een failliete onderneming kan ervoor kiezen de ‘onderneming’ (of een deel daarvan) te verkopen via een aandelentransactie (I) ofwel via een activatransactie (II). Indien er geen gegadigden zijn, verkoopt hij (delen van) de onderneming niet, maar maakt hij de resterende activa te gelde (III). 

I: de koper is verplicht het hele personeel over te nemen omdat er juridisch in dat geval sprake is van
overgang van onderneming. Het personeel blijft met zekerheid gebonden aan het relatiebeding

II: de koper kan ervoor kiezen (een deel van) het personeel (de krenten uit de pap) over te nemen 
door hen nieuwe arbeidsovereenkomsten aan te bieden. 

III: In situatie III wordt geen personeel overgenomen. Het personeel is met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid niet langer gebonden aan het relatiebeding, omdat de curator er geen enkel 
belang bij heeft om ook in die situatie aan te dringen op handhaving van het relatiebeding. 

Dit kan anders zijn wanneer de curator de activa van de onderneming verkoopt aan een ondernemer die (een deel van) de activiteiten wil voortzetten. Een curator kan dan in rechte proberen af te dwingen dat het relatiebeding voor wat betreft de niet door de koper overgenomen werknemers gehandhaafd blijft. De rechter zal in dit geval een belangenafweging maken tussen de belangen van de curator (en het belang van de doorstart van de gefailleerde onderneming) bij handhaving en die van de werknemer bij het opheffen van het relatiebeding. 

     Gelden bovenstaande uitgangspunten ook voor het concurrentiebeding?

Het bovenstaande geldt niet (althans in mindere mate) met betrekking tot het concurrentiebeding. 
Mocht je worden geconfronteerd met een dergelijke zaak, neem dan contact op met ons kantoor. De literatuur en de rechtspraak bieden mogelijke oplossingen voor deze zaken, maar dat zal per geval moeten worden beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat vakgroep Arbeid op 0492-544435 of viae.van.gerven@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×