Rekenmodel geuroverlast veehouderij onbetrouwbaar?

In diverse media hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant laten optekenen dat zij grote twijfels hebben over het model dat wordt gehanteerd om geuroverlast van veehouderijen te berekenen (het V-Stacks-model). Gedeputeerde Staten hebben er bij staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) op aangedrongen om een gedegen onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van het V-Stacks-model. Gedeputeerde Staten  baseren hun visie op een onderzoek dat zij door ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos hebben laten uitvoeren.  De conclusies van Gedeputeerde Staten  lijken verontrustend. Is dat ook zo?

Uit het onderzoek van Witteveen+Bos trekken Gedeputeerde Staten  de conclusie dat vergunningaanvragen van veehouderijen door gemeentes niet goed beoordeeld kunnen worden. Volgens Gedeputeerde Staten  heeft dit zowel voor veehouderijen als voor omwonenden consequenties:

– Indien geuroverlast met het ondeugdelijke V-Stacks-model te laag wordt berekend, kan een vergunning worden afgegeven die voor omwonenden meer hinder oplevert dan wenselijk is. De gevolgen van geuroverlast worden dan onderschat.

– Indien geuroverlast op basis van het V-Stacks-model te hoog wordt berekend, kan een vergunningaanvraag ten onrechte zijn geweigerd. Geuroverlast wordt in dat geval overschat, terwijl de situatie in de praktijk acceptabel zou kunnen zijn.

Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Agrarische adviesbureaus hebben al snel, nadat zij zijn gaan werken met het V-Stacks-model, vastgesteld dat er soms sprake is van onbegrijpelijke uitkomsten. Een kleine verandering van invoergegevens leidt soms tot verassend andere uitkomsten. Dat berekeningen de werkelijkheid niet altijd benaderen, is dan ook al lang bekend.

Met deze wetenschap viel echter niets te doen. Het V-Stacks-model is namelijk wettelijk voorgeschreven. De Wet geurhinder en veehouderij schrijft voor dat geurberekeningen volgens het V-Stacksmodel moeten worden gemaakt.

Beroepsprocedures over geweigerde of verleende omgevingsvergunningen (voor milieu) gebaseerd op de onbetrouwbaarheid van het rekenmodel hebben dan ook geen kans van slagen. Het bevoegd gezag is immers gehouden om het wettelijke rekenmodel te hanteren. Ook als de uitkomsten niet altijd correct zijn. De wetgever heeft er indertijd welbewust voor gekozen om het gebruik van het rekenmodel in de wet voor te schrijven. Als het rekenmodel op de schop moet, ligt er geen taak voor de rechter maar voor de wetgever.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Peter Goumans, advocaat Overheid + Omgeving. U kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-78 01 93.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vergunningen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×