Rekening cashen!

Te vaak worden rekeningen na het verstrijken van de betalingstermijn betaald. Het kabinet wil met nieuwe wetgeving te late betalingen van rekening voor goederen of diensten verminderen. De lasten voor het bedrijfsleven moeten verminderen. Wat zal er concreet veranderen voor het bedrijfsleven?

Late Payment Richtlijn
Op 16 februari 2011 is de Late Payment Richtlijn door de Europese Unie gepubliceerd, waarbij de regelgeving met betrekking tot de betalingsachterstand bij handelstransacties wordt gewijzigd. Lidstaten, waaronder Nederland, dienen deze Richtlijn uiterlijk op 16 maart 2013 te hebben geïmplementeerd in de wetgeving. De Europese Unie is van mening dat betalingsachterstanden de liquiditeit en het financiële beheer van ondernemingen negatief beïnvloed.

Wetsvoorstel Minister Opstelten
Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft op 11 november 2011 een wetsvoorstel ingediend waarmee de huidige Nederlandse wetgeving wordt aangepast. Op dit moment mogen schuldeisers de wettelijke handelsrente in rekening brengen als iemand een betalingsachterstand heeft. Deze handelsrente wordt met het wetsvoorstel verhoogd met één punt. Daarnaast mag ook 40 euro als minimumvergoeding voor eigen incassokosten in rekening gebracht worden. Bovendien moeten handelstransacties tussen ondernemingen uiterlijk na 60 dagen betaald worden. Overheidsinstanties moeten binnen 30 dagen betalen. Deze termijnen gelden dadelijk in alle lidstaten van de Europese Unie. Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Raad van State, vervolgens zal het worden ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wetgeving moet uiterlijk vanaf 16 maart 2013 van toepassing zijn.

Met dit wetsvoorstel wordt het makkelijker om gemaakte kosten te verhalen en bovendien gelden er gelijke termijnen en voorwaarden in alle lidstaten.

Wat verandert er voor het bedrijfsleven?
Het blijft voor ondernemingen bijzonder belangrijk om de betalingen van rekeningen zo goed mogelijk te regelen. Er dienen duidelijke voorwaarden afgesproken te zijn en bovendien moet op juiste wijze bijgehouden worden wie wanneer wel of niet betaald heeft. Goede voorwaarden zijn de basis voor meer zekerheid van tijdige betaling. Het betalingstermijn moet duidelijk vermeld zijn, maar ook vervolgstappen moeten duidelijk zijn. In de Late Payment Richtlijn is overigens niets veranderd ten aanzien van de mogelijkheid tot het opstarten van incassoprocedures of het treffen van een betalingsregeling.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je contact opnemen met Luc Tacx, advocaat Onderneming via telefoonnummer 0493 – 331486 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×