Reikwijdte finale kwijtingsclausule: hoe zat het ook alweer?

Werkgever en werknemer kunnen in een beëindigingsovereenkomst een finaal kwijtingsbeding opnemen. In de praktijk blijkt dat de uitleg van deze overeenkomst en in het bijzonder de uitleg van een finaal kwijtingsbeding tot de nodige geschillen kan leiden. Wat is de reikwijdte en betekenis van dit beding?

Uitgangspunt
Het finale kwijtingsbeding omvat de afspraak van partijen dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben, behalve de in de beëindigingsovereenkomst vastgelegde voorwaarden. In de regel geldt het finale kwijtingsbeding enkel voor kwesties waarover gesproken is tijdens de onderhandelingen tussen werkgever en werknemer.

Rechtspraak: valt onverschuldigde betaling van het salaris onder de reikwijdte van het beding?
Onlangs oordeelde de kantonrechter over de vraag of een vordering van de werkgever onder de reikwijdte van het finale kwijtingsbeding valt. De werkgever had per abuis het loon doorbetaald tijdens een periode van onbetaald verlof van de werkneemster. Tegen het einde van de verlofperiode tekenden partijen de beëindigingsovereenkomst met een finaal kwijtingsbeding. Daarna ontdekte de (ex-)werkgever de vergissing omtrent het doorbetalen van het loon tijdens de onbetaalde verlofperiode.

Beoordeling kantonrechter
De kantonrechter bevestigde de heersende leer van de uitleg van een finaal kwijtingsbeding: “De rechtsgevolgen van een overeenkomst, ook een vaststellingsovereenkomst, worden niet alleen bepaald aan de hand van wat partijen expliciet zijn overeengekomen maar ook aan de hand van de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten”.
Het antwoord op de vraag of het per abuis betaalde loon over de periode van onbetaald verlof onder de reikwijdte van het finaal kwijtingsbeding valt, is dus mede afhankelijk van de bedoeling van partijen.

Gelet op alle feiten en omstandigheden kon de werkneemster er in deze zaak niet op vertrouwen dat de werkgever afstand deed van zijn aanspraken in verband met het per abuis uitbetaalde salaris. Daarom valt de onverschuldigde betaling van het salaris niet onder de reikwijdte van het finale kwijtingsbeding en dient werkneemster het loon terug te betalen dat zij onverschuldigd heeft ontvangen.

Conclusie
Uit de rechtspraak volgt dat partijen alle relevante onderwerpen moeten bespreken en vastleggen in de beëindigingsovereenkomst, omdat deze onderwerpen anders buiten de reikwijdte van de finale kwijting kunnen vallen. Een finale kwijtingsclausule is dus niet allesomvattend!

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid, via e.van.gerven@gca.nl of 0492-780194.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×