Recreatiewoningen: gemeenten aan zet!

Opnieuw zijn de recreatiewoningen in het nieuws. Dit keer omdat de Minister van Infrastructuur en Milieu op 27 januari 2012 heeft besloten het wetsvoorstel “Vergunning onrechtmatige bewoning” in te trekken.

Wat betekent dit precies? 
In het wetsvoorstel “Vergunning onrechtmatige bewoning”  dat het vorige kabinet had ingediend, werden gemeenten verplicht een ontheffing te verlenen aan langdurig gedoogde illegale permanente bewoning van recreatiewoningen. Die ontheffing zou gaan gelden voor bewoners die uiterlijk op 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning waren getrokken en daar sindsdien onafgebroken, permanent, maar in strijd met het bestemmingsplan, hebben gewoond. Het doel van dat wetsvoorstel was duidelijkheid scheppen aan permanente bewoners van recreatiewoningen.

Besluit minister
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), maar ook de Tweede Kamer had forse kritiek op het wetsvoorstel. De tegenstanders van het wetsvoorstel stelden vast dat in veel gemeenten al eigen beleid was ontwikkeld. Dat beleid maakt een wettelijke regeling overbodig. De Minister besloot daarom tot intrekking van het wetsvoorstel. Daaraan werd de voorwaarde verbonden dat de VNG regelt dat in iedere gemeente beleid wordt ontwikkeld ten aanzien van bewoning van recreatiewoningen.

Recreatiewoningen gemeentelijke aangelegenheid
Het beleid ten aanzien van bewoning van recreatiewoningen blijft nu dus een gemeentelijke aangelegenheid. Gemeenten blijven zelf aan zet bij het zoeken naar oplossingen voor illegale bewoning van recreatiewoningen. Gemeenten zullen zelf moeten vaststellen onder welke omstandigheden een vergunning wordt verleend voor permanente bewoning van een recreatiewoning. De centrale overheid bemoeit zich niet meer met de invulling van dit beleid. Gemeenten, die specifiek beleid hebben ontwikkeld en daarnaast een duidelijk gedoog- en handhavingsbeleid voeren, kunnen dit beleid naar verwachting gewoon voortzetten. Gemeenten die nog niet zo ver zijn zullen in overleg met de VNG op korte termijn eigen beleid moeten bepalen.

Voor meer informatie over recreatiewoningen in jouw gemeente kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780193. 


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×