Rechter verklaart Fosfaatreductieplan deels onverbindend

De fosfaatrechtendiscussie heeft de afgelopen jaren voor voldoende discussie gezorgd binnen de melkveesector. Na de bekendmaking van het Fosfaatreductieplan werden al snel procedures aangekondigd om het plan aan te vechten.

De uitspraak
Op 4 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in zaken die door een aantal melkveehouders waren aangespannen. De voorzieningenrechter was van oordeel dat de melkveehouders door het plan onevenredig hard worden benadeeld en dat de regeling niet voorzienbaar was. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat het plan niet geldt voor de melkveehouders die de kort gedingprocedure waren gestart: 1 biologische melkveehouder, 1 grondgebonden melkveehouder en 3 gangbare melkveehouders.

Het biologische melkveebedrijf werd in het gelijk gesteld, juist omdat het bedrijf was omgeschakeld naar een biologisch melkveebedrijf. De kosten die het bedrijf moest maken in verband met het Fosfaatreductieplan waren onevenredig. De andere melkveehouders, die investeringen hadden gedaan om hun bedrijf te laten groeien, hebben van de voorzieningenrechter ook gelijk gekregen. Zij investeerden in grond nadat de politiek had aangegeven dat grond vereist was voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Later werd die toezegging ingehaald door het plan van de Staatssecretaris om het aantal fosfaatrechten dat een bedrijf krijgt te baseren op het aantal stuks melkvee dat de melkveehouder op 2 juli 2015 had, vermenigvuldigd met de zogenoemde forfaitaire norm voor fosfaatproductie per dier. Het Fosfaatreductieplan hield daarmee een verplichte afvoer van koeien in, waardoor de ondernemers onevenredig hard werden geraakt.

Wat betekent deze uitspraak voor andere melkveehouders?
De uitspraak van 4 mei 2017 heeft alleen betrekking op de boeren die de procedure hebben aangespannen. De regeling is, met andere woorden, alleen voor hen deels onverbindend verklaard. Het Fosfaatreductieplan geldt dus nog steeds voor andere melkveebedrijven. Maar als er melkveehouders zijn die aan dezelfde voorwaarden als de vijf voormelde melkveehouders voldoen, kunnen zij de staatssecretaris aanschrijven met een verwijzing naar de uitspraak in kort geding. Een andere mogelijkheid is om bij de afwijzing van een beroep op de knelgevallenregeling in bezwaar te verwijzen naar de uitspraak van 4 mei 2017.

Het vervolg
De staatssecretaris is nu aan zet. Veel ondernemers zullen de staatssecretaris immers aanschrijven met een verwijzing naar de uitspraak in kort geding. Het is echter de vraag wat hij gaat doen. Het meest voor de hand ligt, dat:

de biologische melkveehouders en de boeren die hebben geïnvesteerd in de groei van hun bedrijf buiten schot worden gelaten, waardoor het Fosfaatreductieplan opnieuw moet worden aangepast en de last op de overige melkveehouders groter wordt; dan wel

de staatssecretaris de regeling in zijn geheel intrekt, waardoor de derogatie voor deze sector in Nederland zo goed als zeker verloren zal gaan en de overstap naar fosfaatrechten een feit zal zijn; of

de staatssecretaris niets verandert aan het Fosfaatreductieplan en in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter (op de achtergrond zal ook de bodemprocedure van de vijf melkveehouders een rol spelen).

Heeft u een vraag over de gevolgen van deze uitspraak voor uw melkveebedrijf? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Niels Crooijmans, advocaat Milieu + Omgeving, via n.crooijmans@gca.nl of 06 – 5550 6541.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×