Recht op vrije advocaatkeuze, ook in een ontslagprocedure bij het UWV?

Er is het afgelopen jaar veel te doen geweest over het recht op vrije advocaatkeuze. Dit recht houdt in dat een rechtsbijstandsverzekerde zelf een advocaat mag inschakelen om hem bij te staan in een (gerechtelijke of administratieve) procedure. De verzekeraar betaalt de kosten van de advocaat.

Kantonrechter
Al eerder werd de vraag gesteld of een verzekerde ook op kosten van de verzekeraar een eigen advocaat mag kiezen als er in een procedure geen advocaat nodig is. Bijvoorbeeld in een kantonzaak. Eind 2013 heeft het Europese Hof van Justitie gezegd dat het recht op vrije advocaatkeuze ook geldt voor een gerechtelijke procedure waarin een advocaat niet verplicht is.

Administratieve procedure?
Nog niet duidelijk is of je ook bij een ‘administratieve procedure’ recht op vrije advocaatkeuze hebt. Vraag is dan, wat valt onder een administratieve procedure?

Hierover wordt momenteel een procedure gevoerd. Op 3 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in deze kwestie. Het gaat in dit geval om een werkgever, die een bij DAS verzekerde werknemer wil ontslaan. Voor dit ontslag moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV. De werknemer wil in deze ontslagprocedure worden bijgestaan door een zelfgekozen advocaat. Maar DAS weigert de externe advocaatkosten te vergoeden, omdat het niet zou gaan om een administratieve procedure, zoals in de Europese Richtlijn is opgenomen.

Hoge Raad
De Hoge Raad heeft vorige week gezegd dat zij ernaar neigt dat een ontslagprocedure bij het UWV een administratieve procedure is, waarmee een verzekerde dus recht op vrije advocaatkeuze heeft. Reden voor dit oordeel is dat het doel van de Europese richtlijn is om de belangen van verzekerden in ruime zin te beschermen, en dus ook bij een ontslagprocedure als hier het geval is.

Toch twijfelt de Hoge Raad of hij het begrip administratieve procedure wel goed interpreteert. Ook kan een beslissing in deze zaak grote financiële gevolgen hebben voor rechtsbijstandsverzekeraars. De twijfel en mogelijk grote gevolgen, hebben de Hoge Raad ertoe gebracht om de vraag door te sturen aan het Europese Hof van Justitie. De Hoge Raad vraagt: ‘Is een ontslagprocedure bij het UWV aan te merken als administratieve procedure volgens de EU-richtlijn? Welke feiten, kenmerken en omstandigheden bepalen of een procedure is aan te merken als administratieve procedure?’

De voorlopige beslissing van de Hoge Raad is positief voor verzekerden. Ook nu weer oordeelt de Hoge Raad dat verzekerden recht hebben om een eigen advocaat te kiezen op kosten van hun verzekeraar.  Het is nog even afwachten of het Hof van Justitie er hetzelfde over denkt. Totdat hier duidelijkheid over is wordt een definitief oordeel van de Hoge Raad uitgesteld. Wordt dus vervolgd.

Voor meer informatie zie www.kiesjeeigenadvocaat.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Vrijeadvocaatkeuze

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×