Recht op loon bij verplichte thuisquarantaine

Kan een werkgever loondoorbetaling stopzetten omdat een medewerker in quarantaine zit, vanwege een partner met coronaverschijnselen? De werkgever stelde dat er sprake was van ziekte en betaalde geen salaris over de zogenaamde wachtdagen. Hier werd door de Rechtbank Limburg een streep doorgezet (ECLI:NL:RBLIM:2020:4465).

Bij quarantaine is (nog) geen sprake van een zieke werknemer. Op dit moment geldt er echter wel een opgelegde voorzorgsmaatregelen van de overheid namelijk “wanneer een huisgenoot koorts heeft, moeten de andere gezinsleden in thuisquarantaine blijven tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces.

Sinds 1 januari 2020 is de hoofdregel ‘geen arbeid, toch loon’ in de wet opgenomen. Dat betekent dat een werkgever verplicht is het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. De werkgever moet bewijzen dat het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer behoort te komen..

De rechtbank oordeelt dat wanneer de werknemer niet thuis kan werken omdat dit in zijn beroep onmogelijk is, er sprake is van een omstandigheid die niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. In die situatie is dan geen sprake is van ziekte en daarom mag de werkgever geen wachtdagen op het loon inhouden en moet de werkgever het volledige loon doorbetalen. Dit kan anders zijn als partijen in de arbeidsovereenkomst of cao anders afspraken hebben gemaakt,

Vragen?

Neem gerust contact op met Maud Saes, één van de advocaten van Goorts + Coppens


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×