Rabobank adviseert klanten onjuist bij renteswaps

De Rabobank verkocht afgelopen jaren op grote schaal renteswaps aan ondernemers. Zonder juist advies. En met grote gevolgen. Het blijft een hot topic!

Wat is een renteswap?
Even terug; wat is een renteswap precies? Een swap is een derivaat. Dat betekent dat het een afgeleid financieel product is waarmee risico’s verhandeld kunnen worden. Een renteswap is van oorsprong een financieel product waarmee door beleggers wordt gespeculeerd op de wisselende rentestanden. In de afgelopen jaren hebben veel ondernemers op advies van de Rabobank, ABN Amro, ING Bank of Deutsche Bank een renteswap bij hun lening aangeschaft.

De ondernemers zijn van mening dat zij niet juist geadviseerd zijn. Zij zijn namelijk nooit gewezen op de grote risico’s van het ingewikkelde financiële product. Hierover wordt flink geprocedeerd. Dinsdag 14 februari 2017 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich in een specifieke casus uitgelaten over de rol van de Rabobank.

Specifieke casus
In dit geval wilde Staalbedrijf Kontinex zich tegen de risico’s van rentestijging beschermen. Daarom sloot zij een zestal swap-overeenkomsten met de Rabobank. Kontinex leed € 3,8 miljoen verlies ten gevolge van de door de bank geadviseerde financiële constructie en de door de bank aan haar verkochte rentederivaten.

Zorgplicht nagelaten
Het gerechtshof stelde vast dat dat de Rabobank haar zorgplicht bij de advisering en verkoop van de renteswaps heeft geschonden. De Rabobank pushte haar klant bij het aangaan van de renteswaps en liet bewust informatie achterwege. Wat de Rabobank verzweeg, was dat het een complex financieel product betrof met grote risico’s. Daarbij dwong de Rabobank Staalbedrijf Kontinex tot het aflossen van leningen zonder te waarschuwen voor de nadelige gevolgen: een hedge van € 10 miljoen!

Het Gerechtshof Den Haag heeft de Rabobank veroordeeld tot vergoeding van de schade die Kontinex lijdt door de onjuiste advisering.

Herstelkader
De afgelopen jaren werden vooral mkb-bedrijven in het gelijk gesteld. Het herstelkader, een landelijke coulanceregeling die vorig jaar werd ingevoerd, zorgt ervoor dat bij bedrijven tot een bepaalde grootte niet hoeft te worden vastgesteld of er sprake was van ontoereikende voorlichting door de bank. Uit deze recente uitspraak blijkt dat ook de grotere bedrijven kans maken op schadevergoeding door renteswaps. Als vooraf duidelijk was dat het bedrijf onvoldoende kennis had over de financiële producten. Kontinex had in 2008 leningen met een totale waarde van ruim 19 miljoen euro uitstaan.

Vragen
Heb je vragen over mogelijkheden voor jouw ondernemeing of over een specifiek casus? Neem contact op met Maud Saes 0493 35 20 70 of via m.saes@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Voorkomen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×