Raad van State schept duidelijkheid over voorzienbaarheid van planschade

Op 21 december 2011 heeft de hoogste bestuursrechter in Nederland (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State) opheldering gegeven over voorzienbaarheid bij planschadevergoedingen.

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening geeft de Wet ruimtelijke ordening de mogelijkheid een tegemoetkoming te claimen. Een nieuw bestemmingsplan kan een slechter planologische regeling bevatten. De waarde van jouw woning kan hierdoor zijn gedaald. In zo’n geval kan een planschadevergoeding worden aangevraagd. Niet altijd wordt een tegemoetkoming toegekend. Voorzienbaarheid van de schade speelt een belangrijke rol.

Wat is voorzienbaarheid?
Als het ontstaan van de planschade voorzienbaar was wordt geen tegemoetkoming verstrekt. Dat is logisch. Een voorbeeld: vanuit een woning in het buitengebied bestaat vrij uitzicht over de omliggende weilanden. De woning komt te koop  en op dat moment legt de gemeente een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage met de bedoeling een nieuwe woonwijk te realiseren. De koper komt niet in aanmerking voor vergoeding van planschade. Voor hem was immers voorzienbaar dat het planologische regime nadelig zou wijzigen.

Geen eenduidige rechtspraak
In het verleden heeft de Afdeling zich moeten buigen over gevallen waarbij na aankoop van een woning meerdere bestemmingsplanwijzigingen werden doorgevoerd. Indien een koper van een woning  op grond van het geldend bestemmingsplan rekening moest houden met woningbouw in de omgeving daarvan en dit bestemmingsplan daana wordt gewijzigd in een agrarische bestemming, ontstaat de vraag of de schade voorzienbaar was als deze agrarische bestemming vervolgens weer wordt omgezet in de bestemming “woningbouw”.

Lang is onduidelijk geweest hoe deze vraag beantwoord moest worden.  Dit kwam doordat de Afdeling tegenstrijdige uitspraken over de voorzienbaarheid deed. In de uitspraak van 16 december 2009 overwoog de Afdeling dat alleen de planologische situatie ten tijde van de koop van het eigen huis van belang was. In de uitspraken van 6 oktober 2004 en 20 juli 2011 besloot de Afdeling dat de rechtszekerheid meebrengt dat ook betekenis toekomt aan een verandering van het geldende planologische regime na de koopdatum.

Uitspraak Afdeling 21 december 2011
Op 21 december 2011 heeft de Afdeling echter een richtinggevende uitspraak gedaan. De Afdeling oordeelde dat het bestemmingsplan ten tijde van aankoop van de woning in alle gevallen bepalend is voor de voorzienbaarheidsvraag, ook al wijzigt het bestemmingsplan na aankoop in een gunstiger bestemmingsplan. De lijn in de uitspraak van 16 december 2009 moet dus worden gevolgd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780 193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×