Provincie tart de wet

Artikel Eindhovensdagblad dinsdag 24 september 2013

De provincie gaat volgens juridische deskundigen veel te ver in aanvullend milieubeleid voor boeren.

doorLizette van NeerEINDHOVEN – Provinciale Staten trekken een te grote broek aan door bovenop de landelijke milieuwetten aanvullende eisen te stellen aan Brabantse veehouders. Volgens juristen gespecialiseerd in agrarisch recht ontbreekt hiervoor elke wettelijke basis.

De provincie kan en mag een bouwstop voor veehouderijen afkondigen zoals afgelopen vrijdagavond gebeurde. Maar door aanvullende regels op milieu- en natuurgebied te stellen, gaat de provincie volgens juristen haar boekje te buiten. De nieuwe verordening die nu ter inzage ligt met daarinde regels voor de Brabantse veehouderijsector zal de juridische toets niet doorstaan. Dat voorzien advocaten Joost de Rooij en Moniek Peeters, beiden gespecialiseerd in agrarisch recht.

De Rooij, verbonden aan advocatenkantoor Linssen in Tilburg: „Aan de verordening mankeert juridisch zoveel, die zal het niet halen. Kort gezegd stelt Provinciale Staten bovenwettelijke eisen. Dus als ik als veehouder aan alle regels van de minister voldoe, aan alle wetten, ik gebruik maak van de modernste technieken, wie is de provincie dan om te zeggen ‘dat is niet goed genoeg’. U moet nog met uw buren rond de tafel’. Verplicht! Dat mag gewoon helemaal niet. Alleen daar waar provinciaal belang gediend is, mag de provincie zich ermee bemoeien. Maar hier bemoeit de provincie zich tot in detail met milieubeleid. Er is geen wettelijke basis voor het verkapte milieubeleid van de provincie. Ik vrees dat dit een fiasco wordt. Erger nog, de verhoudingen tussen boeren en burgers komen op scherp te staan.”

Datzelfde vreest advocate Moniek Peeters. Ze is gespecialiseerd in agrarisch recht en verbonden aan kantoor Goorts&Coppens in Deurne. Peeters: „Je moet nadat je aan alle voorwaarden voldaan hebt als veehouder ook nog metomwonenden rond de tafel. Dat is lastig, want bijna tegen elk bouwplan wordt in principe al bezwaar gemaakt. Mensen die bij ons komen, hebben vaak al trammelant met omwonenden. Met werkgroepen of actiegroepen. Met hen moet je dan rond de tafel en zij gaan dan voorwaarden stellen aan jouw bebouwing. En sommige criteria die de provincie stelt, zijn enorm vaag zoals het criterium ‘zorgvuldige veehouderij’. Wat is dat? Een richtlijn in de wet? Kun je daarover discussiëren? Je moet de dialoog met omwonenden aangaan? Hoe dan? Moet iedereen het ermee eens zijn? Nee de provincie wil het heft graag in eigen hand houden. ‘Wij zullen het wel bepalen en wij toetsen het wel’. Juridisch niet houdbaar.”

Van Rooij overweegt, in overleg met cliënten, de verordening te zijner tijd te laten toetsen bij de rechter of een kort geding tegen de provincie te beginnen.

_Specialisten in agrarisch recht verwachten dat nieuwe regels voor veehouders juridisch niet haalbaar zijn”

Aan de verordening mankeert juridisch zoveel, die zal het niet halen Advocaat Joost de Rooij


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×