‘Project P’: volgens de rechtbank een stap te ver!

Al enige tijd staan de kranten en internet vol met reacties op de vierde aflevering van het RTL5 programma: ‘Project P: Stop het Pesten’.

Pesten; voor iedereen bekend, als pester dan wel als gepeste. Doordat pesten een omvangrijk en ernstig probleem is in onze samenleving, is de maker van het programma van mening dat door middel van een verborgen camera een inkijkje moet worden gegeven hoe het er op scholen dagelijks aan toe gaat. Door middel van beelden kan de kijker zien wat iemand die gepest wordt dagelijks meemaakt.  Vervolgens worden alle klasgenoten geconfronteerd met de beelden om zo een bewustzijn bij de pesters tot stand te brengen.

Naar mijn mening een nobel plan! Te meer omdat het programma juist niet gericht is om de pesters in een kwaad daglicht te stellen maar juist om een groot probleem aan de kaak te stellen en op te lossen. De programmamaker en RTL stuitte echter op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opnames die zij maakte op een school in Hoogvliet. Volgens de school, ouders van de leerlingen en enkele docenten van de school in Hoogvliet komt het recht op privacy van de gefilmde leerlingen en docenten in het geding wanneer zij gefilmd worden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Om de uitzending tegen te houden, heeft een kort geding plaatsgevonden.

Twee belangen dienen in dit geval tegen elkaar te worden afgewezen: enerzijds het recht op privacy maar aan de andere kant het recht van vrijheid van meningsuiting van RTL 5. De rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat het recht op privacy zwaarder weegt dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Daarbij is vooral gekeken naar de concrete omstandigheden die hierbij een rol spelen zoals het feit dat leerlingen er op mogen vertrouwen dat school een veilige omgeving is en zij zich daarin vrij kunnen bewegen, zonder dat zij bedacht hoeven te zijn op eventuele opnames met een verborgen camera. Daarnaast stond het de leerlingen niet vrij om de confrontatie met de beelden uit de weg te gaan, door het plaatsen van een voertuig met een beeldscherm op de toegangsweg werden zij gedwongen de beelden te bekijken. Ondanks het onherkenbaar maken van de leerlingen, zou het volgens de rechter makkelijk zijn hun identiteit te achterhalen.  Tenslotte is het enkele feit dat RTL 5 het pesten aan de kaak wil stellen onvoldoende om een inbreuk op het recht op privacy te rechtvaardigen.  Conclusie: RTL 5 mag de beelden niet uitzenden anders verbeuren zij een dwangsom van  €250.000.

Nadat ik het kort geding op de voet gevolgd had, vond ik dat ik het programma zelf eens moest kijken. De heroïsche poging van RTL 5 om het pesten te stoppen of in ieder geval aan de kaak te stellen is een goed streven. Het programma is gemaakt vanuit de gepeste en wat voor een invloed dit heeft op zijn/haar leven.  Als persoon ken ik een tweestrijd; als advocaat op onder meer intellectueel eigendomsrecht begrijp ik het standpunt van de rechter maar aan de andere kant leef ik mee met de desbetreffende jongen.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Intellectueel eigendom

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×