Proeftijd in de arbeidsovereenkomst kent valkuilen!

In de meeste arbeidsovereenkomsten is sprake van een proeftijd.
Doorgaans denkt de werkgever daarmee een werknemer tijdens de overeengekomen proeftijd zonder meer te kunnen ontslaan, omdat deze geen ontslagbescherming heeft -ook niet bij ziekte- en
er geen opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen. Dit geldt echter alleen wanneer voldaan wordt aan de strenge eisen die de Wet en de rechtspraak aan het gebruik van een proeftijd stellen.

Waaraan moet de proeftijd voldoen?
De duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst.
– Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tijdsbepaling (bijvoorbeeld: ‘voor de duur van de ziekte van werknemer Jansen’) of voor een periode korter dan twee jaar, mag de proeftijd maximaal een maand zijn.
– Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer mag de proeftijd maximaal
twee maanden zijn.
– Ook bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn.
– Uitzondering: een proeftijd mag langer zijn dan hierboven vermeld als die langere proeftijd in de toepasselijke CAO staat.
De proeftijd moet voor de werkgever en de werknemer even lang zijn.
Wordt aan bovenstaande niet voldaan, dan geldt helemaal geen proeftijd! Een eenmaal verkeerd overeengekomen proeftijd valt niet te repareren.

Hoe spreek je de proeftijd af?
De Wet eist dat een proeftijd schriftelijk wordt vastgelegd in het arbeidscontract of in de CAO. Hiervan mag niet worden afgeweken. Een mondeling overeengekomen proeftijd is dus
ongeldig! Ook mag een proeftijd slechts éénmaal tussen dezelfde werkgever en werknemer worden overeengekomen. Alleen als de werknemer een functie gaat vervullen die duidelijk andere
vaardigheden vergt, kan een nieuwe proeftijd zijn toegestaan.

Succesvol proeftijdontslag
De opzegging met de reden van het ontslag moet vóór het einde van de proeftijd (uiterlijk op de laatste dag!) door de werknemer zijn ontvangen. Die reden mag niet discriminerend zijn (bijvoorbeeld ‘wegens uw zwangerschap’) of in strijd met goed werkgeverschap (bijvoorbeeld ontslag al na een uur). In die gevallen kan van de werkgever een schadevergoeding geëist worden.

Win dus goed advies in en laat jouw proeftijdbeding tijdig toetsen door een deskundige!


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×