Proceskostenveroordeling

Wanneer een bestuursrechtelijk geschil tussen jou en de overheid ontstaat, dan zijn de regels van het bestuursrecht van toepassing. De wetgever heeft de mogelijkheid geschapen om in een bestuursrechtelijke procedure, net als in een civiele procedure, te verzoeken om een proceskostenveroordeling.

Beroepsprocedure
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht mag een bestuursrechter een van de partijen veroordelen in de kosten die de andere partij heeft moeten maken. Een partij kan uitdrukkelijk verzoeken om vergoeding van de in de beroepsprocedure bij de rechtbank gemaakte proceskosten, of hoger beroep bij Raad van State, maar dit is niet vereist. De rechtbank kan dus ook ambtshalve tot een proceskostenveroordeling overgaan.

Voorprodecure
Wanneer de kosten in de voorprocedure, bijvoorbeeld bij de bezwaarfase zijn gemaakt, dan moet in deze procedure wel verplicht een verzoek tot vergoeding worden gedaan. Vergeet je dit te verzoeken, dan kan een bestuursrechter het bestuursorgaan niet veroordelen voor de kosten die in de voorprocedure zijn gemaakt.

Dubbele redelijkheidstoets
Voor de proceskostenveroordeling geldt een aparte regeling. Slechts de redelijkerwijs gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor geldt een dubbele redelijkheidstoets. Dit betekent dat niet alleen de kosten zelf, maar ook de hoogte van de kosten redelijk moeten zijn. Aan het eerste criterium lijkt in de praktijk snel te zijn voldaan. Het tweede vereiste is echter ingevuld in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Besluit proceskosten bestuursrecht
In het Besluit proceskosten bestuursrecht staat precies aangegeven wat voor vergoeding in aanmerking komt. Onder meer kosten voor een getuige of deskundige, reis- en verblijfskosten en de kosten van uitreksels uit de openbare registers worden vergoed. Voor rechtsbijstand wordt ook een vergoeding toegekend, maar hierbij geldt dat niet de werkelijke waarde wordt vergoed. Wanneer je rechtsbijstand ontvangt, dan worden de verrichte proceshandelingen vergoed. Voor bijvoorbeeld het opstellen van het bezwaar- of beroepschrift worden punten gehanteerd. Deze punten worden samen opgesteld en aan de hand daarvan wordt de vergoeding vastgesteld.
Een proceskostenveroordeling is dus ook in het bestuursrechtelijk traject mogelijk, maar zal in tegenstelling tot het een civielrechtelijke procedure niet leiden tot een gehele vergoeding van de gemaakte kosten.

Vragen?
Voor vragen over de proceskostenveroordeling kun je terecht bij Irene van Geel, vakgroepleider van de Vakgroep Overheid & Omgeving via il.van.geel@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×