Privéterras op gemeenschappelijk dak?

Door een eigenaar van een appartementsrecht werd een dakterras gerealiseerd op een gedeelte van het dak dat zijn privé-eigendom is. Vervolgens werd door de eigenaar van de Vereniging van Eigenaars toestemming verkregen om het dakterras uit te breiden over het gehele dak.

Dit deel behoort tot het gemeenschappelijk deel van het gebouw waarvan iedere eigenaar het medegebruik heeft.  Nadat het appartementsrecht is overgedragen vraagt de nieuwe  eigenaar aan de Vereniging van Eigenaars toestemming om het dakterras in te richten met vlonders. De Vereniging van Eigenaars gaat hiermee akkoord maar stelt als voorwaarde dat de vlonders door de eigenaar bij verkoop van het appartementsrecht weer verwijderd zullen worden.

Een aantal appartementseigenaren kan zich niet vinden in het besluit van de Vereniging van Eigenaars en verzoekt de Kantonrechter om het besluit te vernietigen.

Oordeel Kanton
Volgens de Kantonrechter staat vast dat een gedeelte van het dak privé-eigendom is een ander deel behoort tot het gemeenschappelijk deel van het gebouw. Het staat de eigenaar vrij om op dit eerste deel van het dak vlonders aan te brengen. Voor het gemeenschappelijk gedeelte ligt dit echter anders. De vergadering van de Vereniging van Eigenaars kan op grond van artikel 5:128 BW regels stellen omtrent het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, maar zij mag hierbij niet afwijken van het splitsingsreglement. Op grond van het splitsingsreglement dient iedere eigenaar het gemeenschappelijk dak volgens de bestemming “dak” te gebruiken. Het gebruik als dakterras door één appartementseigenaar is niet toegestaan.

Het besluit om het dakterras aan te wijzen als privéterras is dan ook in strijd met het splitsingsreglement en daarom nietig. Het latere besluit om vlonders toe te staan, bouwt volgens de Kantonrechter voort op dit nietige besluit en wordt om die reden vernietigd wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid.

Meer weten? Neem contact op met Wesley Rhoe, advocaat vastgoed, via: w.rhoe@gca.nl of 0493-331483.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×