Plattelandswoning en gewasbeschermingsmiddelen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft op 12 november 2013 (201306356/1/R3, uitspraak gedaan in een zaak  van ons kantoor waarbij door ons was gesteld dat de gemeente, bij het aanduiden van een woning als plattelandswoning, ten onrechte geen rekening had gehouden met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de percelen van onze cliënt.

De gemeenteraad van Grave had zich op het standpunt gesteld dat door de aanduiding als plattelandswoning, de woning niet beschermd wordt tegen de milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf en dat het bedrijf daarom geen gevolgen zou ondervinden van de aanduiding.

Een en ander is geregeld in artikel 1.1a van de Wabo. Daarin is bepaald dat een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die op grond van het bestemmingsplan door een derde bewoond mag worden, met betrekking tot die inrichting voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen beschouwd als onderdeel van die inrichting, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald.

De gemeenteraad had de  gestelde effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning niet nader onderzocht, maar volstaan met een enkele verwijzing naar artikel 1.1a van de Wabo. De Afdeling vraagt zich daarbij af of de landbouwpercelen wel tot de inrichting moeten worden gerekend maar stelt in ieder geval dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet was beoordeeld. Het besluit was dan ook niet zorgvuldig voorbereid en het beroep werd gegrond verklaard.

Deze uitspraak is van belang omdat bij plattelandswoningen veel aandacht wordt besteed aan geur, geluid en stof maar de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vaak wordt vergeten. Met deze uitspraak is duidelijk geworden dat ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beoordeeld moet worden.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid en Omgeving via telefoonnummer 0493-331474 of via r.verkoijen@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×