Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet

De Omgevingswet begint steeds meer vorm te krijgen, zo ook wat betreft de regels omtrent planschade en nadeelcompensatie. Op 19 mei 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer per brief geïnformeerd hoe de regeling omtrent planschade en nadeelcompensatie in de nieuwe wet zal worden geregeld. De minister wil het huidige stelsel wijzigen, met als gevolg dat de aanspraak op compensatie nog meer beperkt gaat worden. De regels in de nieuwe Omgevingswet staan allen in het teken van ‘uitnodigingsplanologie en doelmatig ruimtegebruik’; de schaderegeling is vanuit deze gedachten opgezet.

  • De minister schetst de volgende contouren wat betreft nadeelcompensatie en planschade in de nieuwe wetgeving:
  • Invoering van een forfait van 5% van de waarde van een onroerende zaak. Dat houdt in dat alleen bovenmatige schade voor vergoeding in aanmerking komt
  • Onbenutte functies in een plan kunnen worden wegbestemd zonder dat daardoor recht op schadevergoeding of tegemoetkoming ontstaat
  • Voor vergoeding van directe schade wordt aansluiting gezocht bij de huidige praktijk
  • Vergoeding van indirecte schade kan pas worden verzocht op moment dat plan feitelijk wordt uitgevoerd

De regeling omtrent schadevergoeding zal in hoofdstuk 15 van de Omgevingswet worden opgenomen. De in bijgaande brief geschetste contouren van de minister zullen worden vertaald in een wetsvoorstel en verschillende partijen zullen nog worden geconsulteerd. Daarna zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Ook de Raad van State zal nog advies uitbrengen. Kortom; iedereen zal er nog een spreekwoordelijk ‘plasje over doen’. De uiteindelijke uitkomst van de nieuwe Omgevingswet met daarin de planschade- en nadeelcompensatieregelingen is om die reden nog ongewis. De geplande inwerkingtreding van de Omgevingswet is naar verluidt 2019.

Wij blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Bij vragen, bel of mail gerust met Irene van Geel, 06-30067928 of i.van.geel@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Voorkomen

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×