PIP “PAS Leegveld Deurne” en projectplan “Leegveld” ter inzage!

Afgelopen zomer zijn een ontwerp-inpassingsplan en een ontwerp-projectplan Waterwet ter inzage gelegd. Tot en met 29 juni 2018 was het mogelijk om hier zienswijzen tegen in te dienen. Door omwonenden zijn onder meer zorgen geuit over de noodzakelijke boskap, muggenoverlast en mogelijke schade aan woningen en percelen door vernatting. Na de beantwoording van elke zienswijze in de Nota van Zienswijzen, hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Aa en Maas de plannen vastgesteld c.q. goedgekeurd.
Tegen het inpassingsplan en het goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet Leegveld, kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit geldt voor belanghebbenden die eerder een zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Daarnaast kan er beroep worden ingesteld tegen wijzigingen die zijn aangebracht aan de ontwerpen van de plannen. Personen die een zienswijze hebben ingediend,  hebben voor de beroepsfase een persoonlijke brief ontvangen.

De termijn voor het instellen van beroep start op 21 december 2018 en eindigt op 31 januari 2019. Vervolgens mag binnen 6 maanden een uitspraak verwacht worden van de Raad van State.

Ben je rechtsbijstand verzekerd? Dan heb je recht op een gratis advocaat naar keuze!

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij jou met raad en daad bijstaan! Als verzekerde heb je namelijk het recht om voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar zelf je advocaat te kiezen. Je kiest toch een advocaat die bij je past en die (in dit geval) gespecialiseerd is in het voeren van planprocedures. Wij kunnen dat voor jou doen!

Meer weten: www.kiesjeeigenadvocaat.nl

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Heb je vragen over de gevolgen van het vastgestelde inpassingsplan voor jouw perceel? Of wil je weten hoe we je kunnen helpen met het ondernemen van stappen tegen het projectplan?
Neem dan contact op met Niels Crooijmans (n.crooijmans@gca.nl) of Irene van Geel (i.van.geel@gca.nl) van het team Milieu + Omgeving, telefoonnummer (0493) 35 20 70.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×