Persbericht: Inpassingsplan ‘N279 Veghel-Asten’ vernietigd

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 15 december 2021 het provinciale inpassingsplan N279 Veghel-Asten vernietigd.  Het plan om de N279 flink aan te pakken, om de doorstroming van verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren, is van tafel geveegd. Een bijzondere uitspraak zo stellen Irene van Geel en Niels Crooijmans van Goorts + Coppens Advocaten uit Helmond.

We hebben namens 26 klanten jarenlang gestreden tegen het plan omdat het plan volgens ons op een flink aantal juridische aspecten niet goed in elkaar zat. De Raad van State heeft zich tevens kritisch uitgesproken over deze juridische aspecten en onze klanten in het gelijk gesteld. Zo was de provincie in het verkeersonderzoek uitgegaan van een verkeersmodel dat onvoldoende betrouwbare verkeersprognoses bevat. Op het moment dat de basis voor het plan niet goed is, heeft dat uiteraard gevolgen voor de onderzoeken die daarop zijn gebaseerd, zoals bijvoorbeeld geluid. Daarnaast is de Raad van State van oordeel dat het plan een zeer ruime verkeersbestemming kent, zodat het de mogelijkheid biedt dat de provincie met de weg kon schuiven. Daardoor zou de weg dichterbij de woningen en bedrijven kunnen worden aangelegd als in de onderzoeken uit is gegaan.  Zo was in het plan bijvoorbeeld een grens aangenomen van 40 meter waarbinnen de weg kan worden aangelegd.“, aldus Irene van Geel.

De Raad van State zet ook een streep door de omleiding Dierdonk. Niels Crooijmans: “Omdat er in het plan uit is gegaan van verkeerde verkeersprognoses, mocht aldus de Raad van State, deze prognoses niet gebruikt worden bij de keuze om de N279 om de wijk Dierdonk heeft te leggen. Jarenlang moesten ondernemers en burgers in het gebied leven met de gedachte dan hun woning of hun bedrijf zou verdwijnen voor de aanleg van de weg. Die vrees is voorlopig weg zodat onze klanten weer rustig kunnen slapen en kunnen genieten van het agrarische gebied rondom Dierdonk.

In het geval de provincie besluit opnieuw een inpassingsplan N279 voor te bereiden en vast te stellen, dient de provincie nogal wat huiswerk te verrichten.

De uitspraak heeft vergaande gevolgen hebben voor een nieuw vast te stellen besluit voor de herinrichting van de N279. “Niet alleen dient een geheel nieuw verkeersonderzoek verricht te worden en dient een geheel nieuwe afweging gemaakt te worden over het tracé N279 en in bijzonder de omleiding Dierdonk. Ook zal bij de voorbereiding van het nieuwe besluit rekening moeten worden gehouden met bijvoorbeeld stikstof.  Zoals bekend is stikstof een actueel onderwerp in Nederland. Dit plan dat door de provincie is vastgesteld in 2018 was gebaseerd op de programmatische aanpak stikstof die door de Raad van State in 2019 is vernietigd. Bij het nieuwe plan zal de provincie rekening moeten houden met de laatste rechtspraak over stikstof. De vraag die dan rijst is of het tracé wel kan worden gerealiseerd. Rondom het gebied liggen namelijk diverse Natura 2000 gebieden. Ook zal een nieuw plan onder de werking van in 2022 in werking tredende Omgevingswet vallen met de daarbij bijbehorende juridische spelregels“, zo stelt Niels Crooijmans.

Irene van Geel: “De uitspraak is bij onze klanten goed ontvangen. Voorlopig zijn zij gevrijwaard van de aanpassing van de N279. Met de uitspraak van vandaag is voor ons een bevestiging van de juist gevoerde strijd die onze klanten al jarenlang voeren tegen de provincie. Door de lange doorlooptijd van het proces was het geloof in een goed uitpakkende uitspraak bij sommigen niet altijd aanwezig. Deze uitspraak doet onze klanten dan ook goed. Dat neemt uiteraard niet weg dat de kans bestaat dat nieuwe besluitvorming wordt voorbereid door de provincie en de N279 en op dit tracé alsnog aangepast zal worden in de toekomst.”


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Niels Crooijmans - Goorts Coppens

Niels Crooijmans

Advocaat Milieu & omgeving

Stel gerust je vraag over Milieu + omgeving

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×