Per 1 juli 2015: Wet Aanpak Schijnconstructies

Al enkele malen hebben we in deze nieuwsbrief verwezen naar de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Deze wet heeft tot doel het tegengaan van uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie. Begin maart 2015 hebben alle partijen in de Tweede Kamer met deze wet ingestemd. De wet treedt in werking per 1 juli 2015.

In de WAS staan onder andere de volgende maatregelen:

  • Werknemers moeten het volledige minimumloon uitbetaald krijgen. Hierop mogen geen bedragen (zoals voor huisvesting of een zorgverzekering) worden ingehouden. Evenmin mag een deel van het minimumloon als onkostenvergoeding worden uitbetaald.
  • Opdrachtgevers worden verantwoordelijk voor betaling van het cao-loon (of het overeengekomen loon als er geen cao is) aan alle werknemers van onderaannemers die bij een opdracht betrokken zijn. Onderbetaalde of niet-betaalde werknemers krijgen meer mogelijkheden om hun achterstallige loon te innen door de invoering van deze ketenaansprakelijkheid. De regeling geldt niet indien werkzaamheden worden verricht door een zelfstandige onderaan een keten.
  • De Inspectie SZW gaat de namen van gecontroleerde bedrijven bekend maken, bijvoorbeeld bedrijven die werknemers onderbetalen.
  • Loonstroken moeten transparanter worden en het minimumloon moet giraal uitbetaald worden. Het meerdere dan het minimumloon mag dus wel contant.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW gaan informatie uitwisselen wanneer het vermoeden bestaat dat een werkgever de cao-afspraken niet nakomt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×