Passende arbeid, een ruim begrip

Regelmatig buigt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich over de vraag of er sprake is van passende arbeid. De uitspraak van de Raad van 7 november 2012 is opvallend.

Feiten van de zaak
De werknemer heeft vanaf 1 juli 2005 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In maart 2010 wordt een psychologisch onderzoek verricht. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek is voor de werknemer de functie medewerker juridische zaken gecreëerd en aangeboden. De werknemer heeft deze functie niet geaccepteerd, omdat hij van mening is dat de aangeboden functie niet als passende arbeid aangemerkt kan worden. De inhoud van de functie en het salaris liggen ver beneden het niveau van de functie die hij voorheen vervulde. Toch is met ingang van 1 januari 2011 de arbeidsovereenkomst ontbonden.

De ontslagen werknemer heeft een WW- uitkering aangevraagd, welke hem werd geweigerd. Het UWV oordeelt als volgt. Door het niet behouden van passende arbeid is de werknemer verwijtbaar werkloos, zoals beschreven in artikel 24 lid 1 aanhef en onder b ten derde van de Werkloosheidswet. De aangeboden functie is inderdaad, zoals de werknemer heeft aangevoerd, van veel lager niveau dan de functie die hij voorheen vervulde. Echter is deze nieuwe functie berekend voor zijn krachten en bekwaamheden, zoals deze voortvloeien uit het rapport van het psychologisch onderzoek. Dit onderzoek is als uitgangspunt genomen bij het zoeken van een andere functie.
Dit oordeel is in bezwaar en beroep in stand gelaten. 

Hoger beroep
Het UWV staat nog steeds achter de inhoud van het besluit, maar voert aan dat de grondslag van het besluit niet juist is. Het gaat niet om het niet behouden van passend werk, maar om het verwijtbaar niet aanvaarden van ander passend werk. In de zaak was namelijk een andere functie aangeboden. Het besluit had gebaseerd moeten zijn op artikel 24 lid 1 aanhef en onder b ten tweede van de Werkloosheidswet. De grondslag van het besluit komt dus te vervallen. De CRvB vernietigt de uitspraak van de rechtbank en de beslissing op bezwaar.
De CRvB is van mening dat geen sprake is van redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard op grond waarvan er niet vanuit mocht worden gegaan dat de aangeboden arbeid zou worden aanvaard. De aangeboden functie kan aangemerkt worden als passende arbeid. De rechtsgevolgen van het vernietigde besluit worden in stand gelaten. De werknemer verliest de zaak.
 
Conclusie
Er wordt in deze zaak geoordeeld dat sprake is van passende arbeid, terwijl het niveau van de aangeboden functie veel lager ligt dan het opleidingsniveau en het niveau van de eerder door de werknemer uitgevoerde functie. Hieruit is af te leiden dat ook ‘passende arbeid’ een begrip is wat ruim moet worden opgevat.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid via telefoonnummer 0492-780194 of via e.van.gerven@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×