PAS-melding is geen besluit

In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) bestaat voor een veehouderij de mogelijkheid in ammoniakdepositie uit te breiden, mits aan de spelregels van de PAS wordt voldaan.
Indien de toename niet hoger is dan 0,05 mol, geldt er geen vergunning- of meldingsplicht. Indien de toename hoger is dan 0,05 mol maar niet meer dan 1,0 mol, geldt er een meldingsplicht. Als nog maar 5% of minder van de depositieruimte voor activiteiten beschikbaar is, wordt de grenswaarde van 1,0 mol van rechtswege bijgesteld naar 0,05 mol. Bij meer dan 1,0 mol geldt er een vergunningplicht.

Voor het doen van de melding moeten allerlei gegevens worden ingevoerd in het programma AERIUS Calculator. Van die melding ontvangt de melder automatisch een bevestiging. Door een bedrijf in Geesteren was een melding gedaan voor een toename van de stikstofdepositie en kreeg dus een meldingsbevestiging.

De MOB en de Vereniging Leefmilieu waren van mening dat deze meldingsbevestiging een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is en derhalve kan worden aangevochten, omdat de melding leidt tot een toename van de stikstofdepositie.

De Voorzieningenrechter van de Raad van State heeft bij uitspraak van 6 november 2015 bepaald dat de meldingsbevestiging niet als een besluit kan worden aangemerkt. Dit, omdat er geen beoordeling plaatsvindt en de meldingsbevestiging  rechtstreeks uit de Natuurbeschermingswet en het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof voortvloeit.

Deze situatie is vergelijkbaar met de melding op grond van het Activiteitenbesluit. Ook de bevestiging van die melding is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Mede gelet op de opstelling van de MOB en de Vereniging Leefmilieu in deze zaak ziet het er naar uit dat deze groeperingen alle middelen zullen aanwenden om de PAS bij de Raad van State aan de kaak te stellen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, advocaat Overheid en Omgeving via telefoonnummer 0493-331474 of via r.verkoijen@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×