Partneralimentatie geëindigd door Facebook

Social media, zoals Facebook en Instagram, maakt het eenvoudig om te ‘gluren bij de buren’. Het privéleven van velen komt dagelijks in statusupdates voorbijgevlogen. Dat je hiermee ook in een procedure je voordeel kunt doen, is recentelijk gebleken.

Het Gerechtshof Amsterdam moest eind juli 2015 oordelen over een verplichting tot het betalen van partneralimentatie. De alimentatieplichtige (de man) was van mening dat hij geen partneralimentatie hoefde te betalen aan zijn ex-echtgenote omdat zij al zou samenwonen met een ander. Artikel 1:160 BW bepaalt namelijk dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde met een ander samenwoont ‘als waren zij gehuwd’.

De man voerde daartoe aan dat de alimentatiegerechtigde en haar nieuwe vriend in één huis woonden. De alimentatiegerechtigde (de vrouw) stelde dat zij weliswaar een nieuwe vriend heeft, maar dat van samenwonen geen sprake is.  Er is sprake van een huurovereenkomst op grond waarvan de vrouw een kamer huurt in de woning van haar vriend en zij hem maandelijks huur betaalt.

De vraag of iemand samenwoont in de zin van de wet is in het verleden al vaak onderwerp van discussie geweest. Er worden in de praktijk een aantal criteria gehanteerd om te beoordelen of iemand samenwoont ‘als waren zij gehuwd’. Zo moet sprake zijn van een duurzame affectieve relatie die meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Ondanks deze criteria blijft het lastig om samenwonen te bewijzen. Hoe toon je bijvoorbeeld aan dat je ex-partner een gemeenschappelijke huishouding voert met een ander of dat er sprake is van wederzijds verzorgen?

In deze zaak heeft Facebook de vrouw de das om gedaan. Uit haar berichten op Facebook bleek namelijk dat de vrouw ontbijt maakte voor haar vriend en ’s avonds voor hem kookte, dat zij huishoudelijke taken verrichtte en dat zij samen met haar vriend twee honden had, die zij uitliet. Zij schreef bovendien dat de vriend niet alleen goed voor haar zorgt maar ook voor haar beide kinderen, die hij mede opvoedt. De vriend kocht een zonnebank en rozen voor de vrouw, en een fiets voor haar dochter. Het Gerechtshof trekt hieruit de conclusie dat tussen de vrouw en haar vriend wel degelijk sprake is van een duurzame affectieve relatie die meebrengt dat zij elkaar wederzijds verzorgen, met elkaar samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren. Het Gerechtshof beslist dan ook dat de man niet verplicht is tot het betalen van partneralimentatie aan de vrouw.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Imke Gerrits, advocaat Familierecht via i.gerrits@gca.nl of 0493-352070.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×