Overspel opbiechten?

‘Overspel’ is de titel van een Nederlandse televisieserie waarin de smeuïge details van het overspel van een getrouwde fotografe met een advocaat breed worden uitgemeten. Ook in het dagelijkse leven komt overspel voor. Kenmerkend is dat overspel in het geheim gebeurd. Het lijkt dus vanzelfsprekend dat je niemand – in het bijzonder niet de partner waarmee je bent gehuwd –op de hoogte brengt van de affaire.

Kan het overspel en het verzwijgen ervan ook juridische gevolgen hebben? Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in november 2015 dat dit inderdaad het geval kan zijn.  Wat was het geval?

Een man ontmoet tijdens zijn vakantie een Poolse dame. Ze krijgen een (lange afstands)relatie. De man besluit op enig moment de woonomstandigheden van zijn vriendin, die op dat moment bij haar moeder in Polen inwoont, te verbeteren: hij wil de aankoop van een gezamenlijke woning financieren zodat zijn vriendin daar kan wonen en hij met haar in de woning kan verblijven op het moment dat hij in Polen is.

Het blijkt onmogelijk  de woning op naam van de man te stellen. Zijn vriendin stelt voor de woning volledig op haar naam te stellen en een geldleningsovereenkomst te sluiten waarin wordt bepaald dat de man aan zijn vriendin € 100.000,00 leent. De lening kent geen rente en bevat een bepaling dat deze pas jaren later mag worden terugbetaald (zonder dat er enige vorm van zekerheid wordt gevestigd). Aldus geschiedde.

Dan slaat het noodlot toe: de man vindt op de camera van zijn vriendin foto’s van een ander (halfnaakte) man. De vrouw blijkt overspel te hebben gepleegd en het is einde oefening voor de relatie. De man wil zijn geld terug. Op basis van de geldleningsovereenkomst is dit niet mogelijk en de man stelt zich in een procedure op het standpunt dat hij ten aanzien van deze overeenkomst heeft gedwaald: had hij geweten dat de vrouw een affaire had, dan had hij deze geldleningsovereenkomst nooit gesloten.

Het Gerechtshof stelt voorop dat partners in een affectieve relatie vrij zijn om te bepalen in hoeverre hoogstpersoonlijke informatie, waaronder informatie over het gevoels- en liefdesleven, wordt gedeeld met de ander. Dat neemt niet weg dat de relatie met een derde van zodanige (intieme) aard kan zijn dat deze aan de ander moet worden medegedeeld.

Het was in deze zaak duidelijk dat de man de voor hem nadelige leningsovereenkomst enkel was aangegaan met het oog op de bestaande relatie en zijn verwachting de woning gezamenlijk te gaan bewonen. Ook voor de vriendin was dit duidelijk. Zij had de man in deze specifieke situatie dus over de affaire moeten inlichten. Het Hof vernietigt de leningsovereenkomst en bepaalt dat de vrouw tot volledige terugbetaling van het bedrag mét rente moet overgaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Imke Gerrits, advocaat Familie, via i.gerrits@gca.nl of 0492-780194.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Familie

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×