Overheidsgegevens zijn doorgaans openbaar maar er zijn uitzonderingen

Niet alleen journalisten zijn geïnteresseerd in overheidsgegevens. In gerechtelijke procedures kan het ook nodig zijn om te beschikken over informatie die bij de overheid aanwezig is. In de Wet openbaarheid van bestuur (= Wob) wordt de toegang tot informatie bij bestuursorganen geregeld. Hoe kan die informatie precies worden verkregen?

Iedereen kan bij een bestuursorgaan – met een beroep op de Wob – informatie opvragen over een bestuurlijke aangelegenheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. De reden is dat burgers met die informatie meer inzicht krijgen in het handelen van de overheid.

Indienen Wob-verzoek
In een Wob-verzoek moet je precies aangeven over welke bestuurlijke kwestie u geïnformeerd wilt worden en welke gegevens je wilt hebben. De overheid moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek. De beslissing mag één keer – voor 4 weken – worden uitgesteld. Als een reactie dan nog uitblijft, kun je de overheid in gebreke stellen. De overheid verbeurt dan dwangsommen. Dit betekent dat de overheid dan een boete moet betalen.

Er zijn natuurlijk gevallen waarin informatie niet openbaar mag worden. De wet kent uitzonderingen. Die uitzonderingen hebben te maken met informatie die de veiligheid van de Staat in gevaar kan brengen of met gegevens die personen of bedrijven vertrouwelijk aan de overheid hebben gegeven.

Bezwaar tegen weigering
Tegen een weigering de gevraagde informatie te verstrekken staat bezwaar en beroep open. In hoogste instantie oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of afgifte van de gevraagde informatie mocht worden geweigerd. De Afdeling stelt hoge eisen aan de motivering van een besluit waarin een beroep wordt gedaan op een uitzonderingsgrond. Het besluit mag niet in algemene bewoordingen zijn gesteld en moet concreet aangeven welke belangen risicovol zijn en waarom precies de gevraagde informatie niet kan worden gegeven. In een aantal gevallen vraagt de rechter de documenten zelf op bij het bestuursorgaan om te beoordelen of inderdaad sprake is van gegevens die niet mogen worden verstrekt.

Voor meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur kun je terecht bij Peter Goumans, advocaat Overheid en Omgeving. Je kunt hem bereiken via p.goumans@gca.nl of 0492-780193.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×