Overgang van onderneming of toch niet?

Feiten
Werknemer X (“X”) is sinds 1985 in dienst bij Heineken Nederland Beheer B.V. (“HNB”) als medewerker catering. Tot 1 maart 2005 werd X door HNB gedetacheerd bij Heineken Nederland B.V. (“Heineken Nederland”). Sinds 1 maart 2005 heeft X een nieuwe werkgever, Albron. X werkt hier als medewerker bedrijfsrestaurant.

Omdat X zijn rechten uit de arbeidsovereenkomst met HNB graag wenst mee te nemen naar Albron, stelt Albron zich op het standpunt dat de werknemers die in dienst waren van HNB – maar echter feitelijk gedetacheerd werden bij Heineken Nederland – per 1 maart 2005 van rechtswege in dienst zijn getreden van Albron. Er is volgens X, dus sprake van een overgang van onderneming. Dit betekent dat, wanneer een onderneming overgaat van de ene naar de andere eigenaar, de nieuwe eigenaar automatisch (van rechtswege) de werkgever wordt van de werknemer die in de onderneming werkzaam zijn.

Omdat Albron de rechten van X uit de arbeidsovereenkomst met HNB niet over wenst te nemen, is zij het daar helemaal niet mee eens,. Volgens Albron is er niet voldaan aan de vereisten met betrekking tot de overgang van onderneming. De werknemer moet:
         1. werkzaam zijn in de onderneming die wordt overgedragen en
         2. een arbeidsovereenkomst hebben met de ondernemer die de onderneming in stand houdt.    

Oordeel van de kantonrechter met betrekking tot overgang van onderneming
De kantonrechter oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een overgang van onderneming. Indien een werknemer, geruime tijd bepaalde – in het kader van de arbeidsverhouding aangewezen – werkzaamheden verrichtte bij een materiële werkgever (Heineken Nederland) binnen hetzelfde concernverband als dat van de formele ‘verder activiteitloze’ werkgever (HNB), kan deze zich beroepen op overgang van onderneming.

Naar aanleiding van het oordeel van de kantonrechter van 15 maart 2006 heeft Albron het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of er enkel sprake kan zijn van overgang van onderneming vanuit HNB – als formele contractspartij – danwel of er ook sprake kan zijn van overgang van onderneming vanuit Heineken Nederland, de tot een concern behorende werkmaatschappij.

Oordeel van het Hof van Justitie met betrekking tot concernproblematiek
Het Hof van Justitie oordeelde 21 oktober 2010, dat bij de overgang van een tot een concern behorende onderneming, ook die onderneming – waarbij de werknemers permanent zijn tewerkgesteld zonder dat die werknemers door een arbeidsovereenkomst aan de onderneming zijn gebonden (Heineken Nederland) – de rechten van werknemers kan overdragen. Ook als er binnen dat concern een onderneming (HNB) bestaat waarin de betrokken werknemers wel door een arbeidsovereenkomst zijn gebonden.

Conclusie
Het bovenstaande brengt met zich mee, dat het voor de overdracht van rechten en plichten van werknemers – bij een overgang van onderneming – niet vereist is, dat er een arbeidsovereenkomst tussen partijen bestaat. Ook een tot een concern behorende onderneming, waarbij werknemers permanent zonder arbeidsovereenkomst te werk gesteld zijn – dat wil zeggen door middel van detachering – kan zorgdragen voor de overgang van onderneming en het overdragen van rechten en plichten van werknemers. 

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Luc Tacx, advocaat Onderneming. Hij is bereikbaar via 0493 – 331486 ofwel l.tacx@gca.nl


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×