Ouderschapsverlof deels betaald door het UWV vanaf augustus 2022

Bij de geboorte van een kind komt er veel op de ouders af. Om ouders gelegenheid te bieden om meer tijd met het gezin door te brengen bestaat de wettelijke regeling “ouderschapsverlof”. Omdat het ouderschapsverlof vaak onbetaald is kan niet iedere werknemer het zich veroorloven om ouderschapsverlof op te nemen. Het kabinet heeft daarom een wetsvoorstel gepubliceerd om de opname van ouderschapsverlof te stimuleren. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet ouders meer ruimte geven om te kiezen hoe ze de zorg en zijn/haar werk kunnen combineren door het ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 deels door het UWV te laten betalen. We praten je graag bij over de concrete voorwaarden.

Omvang van het ouderschapsverlof

Een werknemer kan éénmaal ouderschapsverlof opnemen als hij/zij kinderen heeft onder de acht jaar. Er zijn voorwaarden aan verbonden namelijk: het kind moet wel op hetzelfde adres wonen, de werknemer moet duurzaam voor het kind zorgen en de werknemer moet in loondienst zijn. Wanneer een werknemer recht heeft op ouderschapsverlof, dan is dat ouderschapsverlof maximaal 26 keer het aantal uur per week dat de werknemer werkt. Bij een werkweek van 40 uur per week, is het recht op ouderschapsverlof dan 1.040 uur. Op dit moment hoeft het salaris over de uren waarover het ouderschapsverlof wordt opgenomen niet te worden doorbetaald, tenzij er andere afspraken gelden in het bedrijf of bij cao.

Aanvragen ouderschapsverlof

Als een werknemer ouderschapsverlof wil opnemen, moet dit minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aan de werkgever worden gemeld. In dit voornemen meldt de werknemer de periode en het aantal uren ouderschapsverlof per week. Een werkgever mag dit verlof in principe niet weigeren, tenzij het ouderschapsverlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. Dit is een strenge toets die goed moet worden onderbouwd. Ook moet in dat geval worden overlegd over een mogelijke andere verdeling van de verlofuren.

Deels betaald ouderschapsverlof

Onlangs heeft het kabinet besloten om het ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 deels door het UWV te laten betalen. Vanaf dat moment zijn de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. Voor deze negen weken krijgt de werknemer een uitkering van het UWV ter hoogte van 50% van zijn/haar dagloon tot 50% van het maximum dagloon. Wel geldt hierbij de voorwaarde dat deze eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Wordt het ouderschapsverlof niet het eerste levensjaar opgenomen, dan kan het verlof worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze weken kunnen dan nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen maar de eerste negen weken zijn in die situatie dus onbetaald.

Meer tijd met het gezin

Met dit wetsvoorstel wil het kabinet ouders stimuleren om het ouderschapsverlof op te nemen. Zo kan de werknemer wennen aan de nieuwe gezinssituatie en beter de balans vinden tussen zijn/haar werk en de zorg voor zijn/haar kind. Voor de werkgever levert het mogelijk ook een voordeel op wanneer meer werknemers gebruik maken van het opnemen van deels betaald ouderschapsverlof, de werknemer kan zijn/haar balans vinden tussen werk en privé en kan de andere werkdagen waarschijnlijk weer uitgerust(er) aan de slag! De werkgever doet er goed aan het personeelshandboek op tijd aan te passen zodat deze “nieuwe regels” over het opnemen van ouderschapsverlof inzichtelijk zijn voor de werknemers. Deze uitbreiding kent onmiddellijke werking. Dit betekent dat wanneer het voorstel wordt goedgekeurd en een werknemer op 2 augustus 2022 al ouder is van een kind jonger dan 1 jaar en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof heeft opgenomen, de werknemer ook nog recht heeft op de 9 weken (deels) betaald ouderschapsverlof. Dit geldt voor zover de werknemer nog niet het maximale aantal weken (26 keer de arbeidsduur per week) ouderschapsverlof heeft opgenomen en het kind nog geen één jaar is.

Let wel op: Het wetsvoorstel is nog niet definitief! Het voorstel moet namelijk nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Wel is de verwachting dat dit wetsvoorstel goedgekeurd wordt en dus met ingang van 2 augustus 2022 in werking treedt. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Bent u benieuwd wat deze wijziging voor u betekent? Heeft u hulp nodig bij het aanpassen van uw personeelshandboek? Of heeft u nog andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de specialisten van Team Arbeid.

Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag over Arbeid

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×