Ouderdomsontslag

Ontslagbeding
In veel arbeidsovereenkomsten en/of cao’s is opgenomen dat het dienstverband van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Door de gewijzigde wet- en regelgeving is deze bepaling niet meer geldig. Ook een bepaling waarin staat dat het dienstverband wordt beëindigd op de eerste dag van de maand, waarin de werknemer de AOW-leeftijd of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is ongeldig.
In de arbeidsovereenkomst of cao moet zijn opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, aldus staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Zij geeft voorts aan dat een werknemer, die door de werkgever wordt ontslagen met het beroep op een ongeldig ontslagbeding in de arbeidsovereenkomst of cao, binnen twee maanden na de dag waarop het dienstverband is beëindigd een beroep kan doen op de nietigheid van het ontslag. Het is dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat een correct ontslagbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Doorwerken werknemers op leeftijd
Het komt steeds vaker voor dat werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd willen doorwerken. Voor een werkgever is dit gunstig omdat de loonkosten lager zijn, aangezien deze werknemer niet meer is verzekerd voor werknemersverzekeringen. Daarnaast is er vaak sprake van een ervaren arbeidskracht. Het nadeel is dat ook een werknemer na de AOW-gerechtigde leeftijd arbeidsrechtelijke bescherming geniet. Om niet geconfronteerd te worden met situaties van langdurige arbeidsongeschiktheid zal een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met deze werknemer aangegaan moeten worden. Dit kan op twee manieren waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar de manier van beëindiging van de arbeidsovereenkomst:
o  Wordt het dienstverband beëindigd door het ontslagbeding of een vaststellingsovereenkomst, wacht dan minimaal drie maanden na het einde van het dienstverband met het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd om de Ragetlie-regel van artikel 7:667 BW te ontlopen. Je moet er als werkgever dan wel zeker van zijn dat het dienstverband is geëindigd. Zorg dus voor een goed geformuleerd ontslagbeding!

o  Daarnaast kan het dienstverband worden beëindigd door het UWV WERKbedrijf te vragen om een ontslagvergunning of de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Vervolgens kan direct een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. Let hierbij wel op het volgende: volgens de beleidsregels van het UWV WERKbedrijf moet je de ontslagvergunningsaanvraag indienen voordat de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Blijkt bovendien tijdens de procedure dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met de bedoeling om daarna een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met dezelfde werknemer aan te kunnen gaan, dan verleent het UWV WERKbedrijf geen toestemming. Wat betreft ontbinding loop je de kans dat de kantonrechter een (beperkte) vergoeding toekent, bijvoorbeeld wanneer de werknemer geen of een beperkte pensioenvoorziening heeft.

Het is belangrijk om het bovenstaande goed in acht te nemen bij je keuze om een werknemer te laten doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Mogelijk wordt het laten doorwerken van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt in de toekomst eenvoudiger. In het begrotingsakkoord van 11 oktober 2013 is namelijk opgenomen dat het kabinet langer doorwerken – ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd – wil bevorderen. Het kabinet wil de belemmeringen wegnemen zodat er een lichter arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigden ontstaat, waardoor het eenvoudiger en aantrekkelijker wordt om oudere werknemers in dienst te nemen of te houden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van het verdere verloop van deze plannen.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin van Gerven, advocaat Arbeid, via e.van.gerven@gca.nl of 0492-780194.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×