Opschorting: hoe werkt dat?

Herken je de volgende situatie? Je hebt een aantal meubels gekocht waarvoor je binnen 3 dagen na levering het volledige bedrag voldaan dient te hebben aan de verkoper. Bij levering blijkt echter dat één meubelstuk ontbreekt. Hoe zorg je dat de verkoper zijn verplichtingen nakomt en het ontbrekende meubel alsnog levert?

Het opschortingsrecht 
Het opschorten van de tegenprestatie kan een oplossing zijn. Door jouw prestatie op te schorten, in dit geval jouw betaling, kun je druk uitoefenen op de verkoper om het ontbrekende meubelstuk alsnog te leveren. Je maakt dan gebruik van het opschortingsrecht. In de praktijk blijkt echter dat het opschortingsrecht regelmatig wordt gebruikt zonder dat de betekenis en de werking ervan goed worden begrepen.

Het opschortingsrecht is een bevoegdheid die door een schuldenaar kan worden ingeroepen om tijdelijk zijn prestatie op te schorten. Het gaat om een bevoegdheid. Dit houdt in dat je zelf mag bepalen of je er gebruik van maakt. De tijdelijkheid van de opschorting betekent dat je niet betaalt totdat de verkoper het meubelstuk heeft geleverd. Heeft de levering eenmaal plaatsgevonden en is de verkoper zijn verplichtingen dus nagekomen, dan dien ook je jouw verplichting na te komen en de verkoper te betalen.

Voorwaarden 
De wet verbindt een paar duidelijke voorwaarden aan het opschortingsrecht.
1. De wederpartij is zijn prestatie niet nagekomen
2. De prestatie is opeisbaar
3. er bestaat voldoende samenhang tussen de vordering en de verbintenis
4. de opschorting dient in verhouding te staan tot de niet-nakoming
5. er moet worden voldaan aan de stelplicht.

De eerste voorwaarde is duidelijk. Wanneer de verkoper alle meubels naar behoren heeft geleverd, mag je geen gebruik maken van het opschortingsrecht.
De tweede voorwaarde verdient wat uitleg. Een prestatie die voortvloeit uit een verbintenis is opeisbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor betaling die voortvloeit uit de koop van een aantal meubels. De verkoper kan jouw prestatie, jouw betaling dus, opeisen. Een uitzondering hierop is een verbintenis waarbij een periode voor nakoming is overeengekomen. Indien je bijvoorbeeld met de verkoper bent overeengekomen dat je afziet van koop indien de levering niet binnen 6 maanden plaatsvindt, dan is de vordering, indien levering niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, niet meer opeisbaar na die periode.
De derde voorwaarde houdt in dat er een relatie moet zijn tussen de prestaties over en weer. Bij de aankoop van meubels in ruil voor betaling is deze relatie duidelijk aanwezig.
Ook dient de opschorting in verhouding te staan tot de niet-nakoming. Wanneer één van zes stoelen ontbreekt bij levering, mag je niet besluiten om de volledige betaling op te schorten. Vijf stoelen zijn immers wel naar behoren geleverd en hiervoor dien je te betalen.
De stelplicht tenslotte, houdt in dat je als partij die van het opschortingsrecht gebruik maakt, aan de wederpartij duidelijk aangeeft dat je nakoming wenst van zijn prestatie. Ook dien je als opschortende partij duidelijk te maken dat je bij nakoming door de wederpartij ook zelf jouw prestatie zult nakomen.

Je merkt: oplettendheid is geen overbodige luxe in deze materie. Twijfel je of jouw beroep op opschorting zal slagen of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met Luc Tacx, vakgroepleider Onderneming op 0475-420033 of via l.tacx@gca.nl.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×