Op weg naar een moderne rechtsgang

Digitalisering; iedereen zal er aan moeten geloven. Vroeger werd in de advocatuur enkel gewerkt met papieren dossiers. Op ons kantoor zijn deze al grotendeels vervangen door digitale dossiers. Elke e-mail, telefoonnotitie, processtuk etc. wordt toegevoegd aan het digitale dossier.  Dat past ook helemaal bij het tijdperk waar we momenteel in leven. Alles wordt in sneltreinvaart gedigitaliseerd. Het kan dan natuurlijk ook niet zo zijn dat de rechtspraak daarin achterblijft.

Op 10 november jl. heb ik in het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch de informatiebijeenkomst over het zogenaamde project KEI voor de advocatuur bijgewoond.  Tijdens deze bijeenkomst werd me duidelijk dat het procederen in Nederland enorm gaat veranderen. Het gaat te ver om alle veranderingen in deze blog te bespreken maar de Rechtspraak, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de advocatuur zijn gaan samenwerken om de rechtsgang te moderniseren. Digitaliseren en vereenvoudigen van de Nederlandse rechtspraak zijn de kernpunten van deze samenwerking. Het vernieuwingsprogramma wordt  Kwaliteit en Innovatie (KEI) genoemd.  Deze modernisering heeft als doel het eenvoudiger, begrijpelijker, sneller en digitaal toegankelijk maken van gerechtelijke procedures.

De eerste stappen richting een moderne rechtsgang zijn al gezet. Advocaten hebben vanaf september 2014 al de mogelijkheid om strafdossiers digitaal te downloaden en vanaf 1 oktober 2014 worden al de eerste gegevens digitaal uitgewisseld als het gaat om vreemdelingenzaken.

De bedoeling is dat in de toekomst alleen nog particulieren, die zonder advocaat of gemachtigde procederen, nog vanaf papier kunnen procederen. Voor de rest wordt het een verplichting om digitaal te procederen. De dagvaarding en het verzoekschrift komen te vervallen en worden vervangen door een procesinleiding die online via rechtspraak.nl ingevuld dient te worden.

Bij het geheel digitaal procederen is veiligheid een belangrijk punt. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan dit aspect. Pas wanneer het systeem voldoet aan alle gestelde (veiligheid)eisen zal het in werking treden.


Bij het samenstellen van dit artikel/deze nieuwsbrief is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde wetgeving en afspraken zoals opgenomen in de CAO en/of (arbeids)overeenkomst. Daarbij is rekening gehouden met de wetgeving die op het moment van het schrijven van de tekst geldend is. Het kan dus zijn dat, met de veranderende wetgeving, de inhoud later achterhaald is. Mocht je de informatie in de praktijk willen hanteren, neem dan van tevoren even contact op met een van de advocaten van Goorts + Coppens zodat zij je goed kunnen informeren.

Onze kernwaarden

Samen

Een perfecte samenwerking intern en met de klant bepaalt het succes.

Gedreven

Voor klanten en intern, we doen meer dan verwacht, altijd een super voorbereiding en elke klant is een geschenk.

Anders

Goorts + Coppens dat andere advocatenkantoor in aanpak, klantcontact én presentatie.

Zullen wij je op de hoogte houden?

Maud Saes

Maud Saes

Advocaat Arbeid

Stel gerust je vraag aan ons

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken? Stuur ons een e-mailbericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×